Google

Thủ thuật Google, hướng dẫn Google, tổng hợp các bài viết về Google

Cách cố định hàng trong Google Sheets

Cách cố định hàng trong Google Sheets

Khác với Excel, Google Sheets cũng có những cách cố định hàng khác nhau, tùy theo các yêu cầu cố định hàng sẽ có những cách cố định hàng nhanh nhất.