Cách thu hồi email đã gửi trong Gmail và Outlook

Đôi khi trong quá trình gửi email các bạn gửi nhầm sang email khác, hay các bạn thấy email của mình có sai sót cần chỉnh sửa lại. Các bạn có thể lấy lại, thu hồi email đã gửi bằng những bước rất đơn giản. Dưới đây là cách lấy lại, thu hồi email đã gửi trong Microsoft Outlook và Gmail.

Lấy lại email đã gửi trong Microsoft Outlook.

Bước 1: Các bạn mở Outlook (đã được đăng nhập bằng email) sau đó chọn Sent Items.

Sent Items

Bước 2: Mở email cần thu hồi lại.

Trong Message chọn Actions.

Actions

Trong Actions có 2 lựa chọn cho các bạn:

- Recall This Message: Xóa email đã gửi nếu người nhận chưa đọc.

- Resend This Message: Xóa email đã gửi nếu người nhận chưa đọc và thay thế bằng email khác.

Ngoài cách trên các bạn cũng có thể chọn email cần thu hồi và chọn File -> Info -> Resend or Recall và chọn một trong 2 lựa chọn Recall This Message hoặc Resend This Message.

Resend or Recall

Lấy lại email đã gửi trong Gmail.

Trong Gmail có cách đơn giản để thu hồi lại email đã gửi, nhưng các bạn cần kích hoạt trước và từ sau khi cài đặt về sau mới có thể lấy lại email đã gửi được.

Bước 1: Chọn biểu tượng cài đặt và chọn Cài đặt.

Cài đặt

Bước 2: Chọn tab Lab, tìm đến Hoàn tác Gửi sau đó chọn BậtLưu thay đổi.

Hoàn tác Gửi

Sau khi thiết lập, từ giờ khi các bạn gửi bất kỳ email nào cũng sẽ hiển thị lên nút Hoàn tác cạnh nút Xem thư.

Hoàn tác xem thư

Để hủy thư các bạn chọn Hoàn tác trong vòng 10s sau đó tính năng sẽ tự động mất. Tuy nhiên các bạn có thể cài đặt thời gian sau 30s tính năng này mới tắt. Trong Cài đặt chọn tab Chung thiết lập cho Hoàn tác gửi30sLưu thay đổi.

Thiết lập chung

Các dịch vụ email khác hầu như không có tính năng thu hồi, lấy lại mail. Hoặc nếu có như AOL Mail thì cũng chỉ lấy lại được email đã gửi đối với những email gửi đến các địa chỉ của AOL Mail. Do đó nếu các bạn sử dụng các dịch vụ email khác Gmail hay Outlook thì các bạn nên kiểm tra kỹ trước khi gửi mail tránh sai sót.

Viết bình luận