Cách chèn số trang, đánh số trang trong Word

Để xác định rõ vị trí các trang bạn nên chèn thêm số trang cho mỗi văn bản. Ở bài viết này giúp các bạn chèn số trang cho văn bản và có thể đánh số trang với 1 giá trị bất kì hoặc ở vị trí 1 trang bất kì khác trang đầu tiên trong văn bản.

Cách chèn số trang, đánh số trang trong Word

Đánh số trang cho văn bản

Đánh số trang cho văn bản bắt đầu từ trang đầu tiên. Bạn chỉ cần vào thẻ Insert -> Page Number -> lựa chọn kiểu đánh số trang:

- Top of Page: Đánh số trang ở trên đầu trang.

- Bottom of Page: Đánh số trang ở cuối trang.

- Page Margins: Đánh số trang bên lề trang.

- Current Position: Đánh số trang tại vị trí đặt con trỏ chuột.

Ví dụ ở đây lựa chọn đánh số trang ở cuối trang:

Vào thẻ Insert - Page Number - lựa chọn kiểu đánh số trang

Kết quả đã đánh số trang cho văn bản:

Kết quả đã đánh số trang cho văn bản

Ngoài ra nếu bạn muốn định dạng số trang hiển thị hoặc giá trị đánh số trang từ số bất kì kích chọn vào Format Page Numbers…

Kích chọn Format Page Numbers...

Hộp thoại hiển thị lựa chọn kiểu hiển thị trong mục Number of Format, số trang bắt đầu đánh trong mục Start at:

Lựa chọn kiểu hiển thị trong mục Number of Format, số trang bắt đầu đánh trong mục Start at

Chèn số trang từ trang bất kì, từ số bất kì trong văn bản

Trong một số trường hợp bạn cần đánh số trang từ 1 chương hay 1 đoạn bất kì trong văn bản, bạn có thể làm theo cách sau:

Ví dụ muốn đánh số trang bắt đầu từ chương 2.

Thực hiện ngắt trang

Bước 1: Đặt con trỏ chuột tại vị trí đầu của trang cần đánh số -> vào thẻ Layout -> Breaks -> Next Page:

Vào thẻ Layout - Breaks - Next Page

Trang đánh dấu được ngắt thành 2 phần, phần 1 từ đầu tới trang định đánh số trang, phần 2 bắt đầu từ trang định đánh số trang tới hết văn bản:

Trang đánh dấu được ngắt thành 2 phần

Chú ý trong quá trình ngắt trang nếu Word tự tạo 1 trang trắng, bạn hãy đặt con trỏ chuột ở trang trước trang trắng -> nhấn giữ phím Delete)

Đánh số trang

Bước 2: Vào thẻ Insert -> Format Page Number để định dạng cách hiển thị và giá trị bắt đầu đánh dấu trang:

Vào thẻ Insert - Format Page Number

Bước 3: Hộp thoại hiển thị lựa chọn cách đánh dấu trang và giá trị bắt đầu đánh dấu trang -> kích chọn OK:

Lựa chọn cách đánh dấu trang và giá trị bắt đầu đánh dấu trang

Bước 4: Vào thẻ Insert -> Page Number -> lựa chọn kiểu đánh số trang:

Vào thẻ Insert - Page Number - lựa chọn kiểu đánh số trang

Kết quả bạn đã đánh số trang từ 1 trang bất kì:

Kết quả đã đánh số trang từ 1 trang bất kì

Xóa bỏ số trang ở section trên

Tuy nhiên trong quá trình đánh số trang Word tự động đánh số trang cho section bên trên nhưng có giá trị khác giá trị trong trang ta cần đánh. Bạn nên xóa số trang ở secsion trước để tránh nhầm lẫn. Vào thẻ Insert -> lựa chọn Edit Header trong thẻ Design kích chọn biểu tượng Link to Previous để xóa liên kết giữa section 2 và section 1:

Vào thẻ Insert - lựa chọn Edit Header trong thẻ Design kích chọn biểu tượng Link to Previous

Bạn thực hiện xóa số trang trong section 1 bằng cách bôi đen số trang trong section 1 -> nhấn phím Delete, kết quả đã xóa số trang mà section 2 không bị ảnh hưởng:

Bôi đen số trang trong section 1 - nhấn phím Delete

Trường hợp các bạn muốn xóa các section để tạo số trang khác, bạn lựa chọn toàn bộ văn bản -> nhấn tổ hợp phím Ctrl + H trong mục Replace nhập ^b mục With để trống -> nhấn chọn Replace All

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + H trong mục Replace nhập ^b mục With để trống

Chèn số trang bỏ qua trang đầu và trang cuối văn bản

Tương tự việc đánh số trang từ trang bất kì, bạn tạo section giữa trang đầu và trang thứ 2 của văn bản gọi section 1 và 2:

Tạo section giữa trang đầu và trang thứ 2

Tiếp theo tạo section 3 giữa section 2 và trang cuối cùng của văn bản:

Tạo section 3 giữa section 2 và trang cuối cùng của văn bản

Đặt trỏ chuột tại đầu section 2 thực hiện đánh số trang cho toàn văn bản:

Đặt trỏ chuột tại đầu section 2 thực hiện đánh số trang cho toàn văn bản

Kết quả nội dung chính văn bản trừ trang đầu và trang cuối được đánh số liên tục từ 1:

Nội dung chính văn bản trừ trang đầu và trang cuối được đánh số liên tục từ 1

Đặt trỏ chuột tại đầu section 2 -> xóa bỏ liên kết giữa section 1 và 2 bằng cách kích chọn Link Previous:

Đặt trỏ chuột tại đầu section 2 - kích chọn Link Previous

Thực hiện xóa bỏ số trang trong trang đầu tiên:

Thực hiện xóa bỏ số trang trong trang đầu tiên

Tương tự với trang cuối cùng bạn thực hiện loại bỏ liên kết section 2 và 3 -> xóa bỏ số trang trong trang cuối cùng được kết quả:

Xóa bỏ số trang trong trang cuối cùng

Trường hợp bạn không muốn đánh số trang -> kích chọn Remove Page Number:

Không muốn đánh số trang - kích chọn Remove Page Number

Trên đây là một số cách giúp bạn đánh số trang trong Word. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận