Cách đánh số trang trong Word 2016

Đánh số trang là thao tác không thể thiếu và rất quan trọng đối với văn bản dài. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết Cách đánh số trang trong Word 2016.

Đánh số trang trong Word 2016 không chứa tiêu đề.

Để đánh số trang kích chọn thẻ Insert -> Page Number -> lựa chọn kiểu cần đánh số trang:

- Top of page: Đánh số trang trên đầu trang.

- Bottom of page: Đánh số trang ở cuối trang.

- Page Margins: Đánh số trang bên lề trang.

- Current Position: Đánh số trang tại vị trí đặt con trỏ chuột.

Chọn thẻ Insert - Page Number - Lựa chọn kiểu

Ví dụ ở đây lựa chọn đánh đầu trang:

Lựa chọn đánh đầu trang

Trường hợp muốn đánh số trang có kèm tiêu đề đầu và cuối trang. Ví dụ ở đây chèn số trang vào sau từ trang trong phần header:

Chèn số trang vào sau từ Trang trong phần header

Để thực hiện đánh số trang có kèm nội dung header, footer bạn vào thẻ Design -> Page Number -> Current Position -> lựa chọn kiểu định dạng cần đánh:

Vào thẻ Design - Page Number - Current Position - lựa chọn kiểu

Kết quả đã đánh số trang trên nội dung header, footer.

Kết quả đã đánh số trang trên nội dung header, footer

Trong báo cáo trang đầu tiên là trang phần giới thiệu mở đầu thường không đánh số trang. Như vậy cần đánh số trang từ trang thứ 2 bạn cần loại bỏ số trang trên trang đầu tiên. Để làm được điều đó kích chọn thẻ Design -> Option -> tích chọn mục Different First Page:

Chọn thẻ Design - Option - tích chọn mục Different First Page

Kết quả trên trang đầu tiên loại bỏ số trang:

Kết quả trên trang đầu tiên loại bỏ số trang

Tuy nhiên số trang bắt đầu đánh lại bắt đầu từ trang 2:

Tuy nhiên số trang bắt đầu đánh lại bắt đầu từ trang 2

Thực hiện các thao tác sau để đánh số trang bắt đầu từ trang số 1:

Bước 1: Đặt con trỏ chuột tại đầu trang thứ 2 -> Layout -> Next Page:

Đặt con trỏ chuột tại đầu trang thứ 2 - Layout - Next Page

Bước 2: Vào thẻ Design -> Page Number -> Format Page Numbers:

Vào thẻ Design - Page Number - Format Page Numbers

Bước 3: Hộp thoại Format Page Number xuất hiện trong mục Start at chọn giá trị bằng 1 -> nhấn OK:

Trong mục Start at chọn giá trị bằng 1

Kết quả đã đánh số trang bắt đầu từ 1 ở trang thứ 2:

Kết quả đã đánh số trang bắt đầu từ 1 ở trang thứ 2

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách đánh số trang trong Word 2016. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận