Định dạng cột văn bản trong Word

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn định dạng cột văn bản trong Word.

Có 2 cách để định dạng cột văn bản trong Word.

Cách 1: Chia cột trước và soạn thảo văn bản sau.

- Vào thẻ Page Layout -> Columns -> lựa chọn số cột cần chia, Excel 2013 hỗ trợ sẵn 1 số định dạng chia cột bạn chỉ cần kích chọn vào số cột:

Vào thẻ Page Layout - Columns - lựa chọn số cột cần chia

- Trường hợp bạn muốn chia văn bản có số cột nhiều hơn số cột mà Excel hiển thị ngay trên thanh công cụ -> kích chọn vào More Columns:

Muốn tự định dạng số cột chia văn bản - kích chọn vào More Columns

- Hộp thoại Columns xuất hiện bao gồm các lựa chọn sau:

+ Number of Columns: Lựa chọn số cột cần chia.

+ Line Between: Có đường kẻ giữa 2 cột.

+ Width and Spacing: Lựa chọn độ rộng cột và khoảng cách giữa các cột.

+ Apply to: Áp dụng định dạng cột này cho tất cả các trang hay trang hiện tại (Whole Document).

Cuối cùng kích chọn OK để hoàn tất.

Hộp thoại Columns - Mục Number of Columns: Lựa chọn số cột cần chia

- Bây giờ khi soạn thảo nó tự động chia cột và soạn thảo hết cột đầu tiên tự động sang cột tiếp theo:

Soạn thảo hết cột đầu tiên tự động sang cột tiếp theo

Cách 2: Soạn thảo văn bản trước, chia cột sau.

- Sau khi soạn thảo văn bản xong muốn tiền hành chia cột thực hiện như sau: Bôi đen đoạn văn bản muốn chia cột -> vào thẻ PageLayout -> Columns -> lựa chọn số cột cần chia, ví dụ ở đây lựa chọn là 2 cột:

Bôi đen đoạn văn bản muốn chia cột - vào thẻ PageLayout - Columns - lựa chọn số cột cần chia

- Kết quả sau khi chia cột:

Kết quả sau khi chia cột

Ngoài ra bạn có thể định dạng cột tương tự như cách 1.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về định dạng cột văn bản trong Word.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận