Cách đánh số trang từ trang bất kỳ trong Word 2016

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách đánh số trang từ trang bất kì trong Word 2016.

Thông thường khi lựa chọn đánh số trang, Word mặc định đánh số trang bắt đầu từ trang đầu tiên trong văn bản. Tuy nhiên nhiều báo cáo có phần mục lục, hoặc phần  mở đầu không muốn đánh số trang các bạn cần thêm 1 số thao tác sau khi sử dụng tính năng đánh số trang tự động trong Word.

Bước 1: Thực hiện đánh số trang cho văn bản. Vào thẻ Insert -> Header & Footer -> Page Number -> lựa chọn kiểu định dạng cần đánh số trang cho văn bản:

- Top of page: Đánh số trang trên đầu trang.

- Bottom of page: Đánh số trang ở cuối trang.

- Page Margins: Đánh số trang bên lề trang.

- Current Position: Đánh số trang tại vị trí đặt con trỏ chuột.

Vào thẻ Insert - Header & Footer - Page Number - lựa chọn kiểu

- Kết quả bạn đã đánh số trang cho văn bản theo thứ tự từ trang đầu tiên của văn bản:

Đánh số trang cho văn bản theo thứ tự từ trang đầu tiên

Bước 2: Tạo secsion giữa các trang, đặt con trỏ chuột tại đầu trang muốn đánh số trang -> Layout -> breaks -> Next Page:

Tạo secsion giữa các trang, đặt con trỏ chuột tại đầu trang muốn đánh số trang -> Layout -> breaks -> Next Page;

- Sau khi chọn Next page văn bản của bạn được chia thành 2 section được phân chia tại trang muốn bắt đầu đánh số trang:

Văn bản được chia thành 2 section

Bước 3: Đặt con trỏ chuột tại vị trí của section 2 -> vào thẻ Design -> lúc này tính năng Link to Previous được lựa chọn, bạn thực hiện nháy chuột vào Link to Previous để bỏ tính năng liên kết giữa 2 section:

Nháy chuột vào Link to Previous để bỏ tính năng liên kết giữa 2 section

Bước 4: Thực hiện xóa số trang trên section 1:

Thực hiện xóa số trang trên section 1

- Lúc này số trang trên các trang khác vẫn giữ nguyên số thứ tự trang, tuy nhiên số trang bắt đầu đánh lại bắt đầu từ trang số 2:

Tuy nhiên số trang bắt đầu đánh lại bắt đầu từ trang số 2

Bước 5: Thực hiện đánh lại số trang bắt đầu bằng 1. Vào thẻ Insert -> Header & Footer -> Page Numbers -> lựa chọn Format Page Number:

Thực hiện đánh lại số trang bắt đầu bằng 1

Bước 6: Hộp thoại xuất hiện trong mục Start at nhập giá trị bằng 1 -> kích chọn OK:

Hộp thoại xuất hiện trong mục Start at nhập giá trị bằng 1

Kết quả bạn đã đánh số trang bắt đầu từ trang số 2. Trường hợp muốn đánh số trang tại trang bất kì bạn thực hiện thao tác tương tự. Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách đánh số trang từ trang bất kỳ trong Word 2016. Chúc các bạn thành công!

Kết quả đã đánh số trang bắt đầu từ trang số 2

Viết bình luận