Tạo mục lục tự động trong Word 2007, 2010

Để tạo mục lục tự động trong Word 2010 có 3 bước cơ bản như sau:

- 1. Đánh dấu tất cả các mục có trong mục lục.

- 2. Tạo mục lục tự động.

- 3. Trường hợp nội dung bài của bạn có thay đổi trong mục lục bạn nên cập nhật lại mục lục.

1. Đánh dấu tất cả các mục có trong mục lục.

Có 2 cách để đánh dấu các mục được lựa chọn. Mình hướng dẫn các bạn cách nhanh nhất.

- Bước 1: Đánh dấu nội dung cần tạo mục lục. Ở đây mình chọn "I/ Mục tiêu là Level 1"

- Bước 2: Chọn Tab References/ chọn Add Text/ chọn mức Level phù hợp.

Add text

- 3 mục con của mục 1 chọn ở mức Level 2.

Level 2

Tương tự bạn làm với mục "II/Chuẩn bị". Chú ý Mục con kém mục cha 1 mức level.

Sau khi chọn xong bạn có bảng mục lục như sau:

Bảng mục lục

2. Tạo mục lục tự động.

- Bước 1: Đặt con trỏ tại vị trí muốn tạo mục lục ( thường ở đầu văn bản hoặc cuối văn bản).

- Bước 2: Click chọn Tab References/ Table of Contents/ Insert Table of Contents. Hộp thoại hiện ra bạn chọn kiểu mục lục và click chọn OK.

Table of Contents

Kết quả sau khi tạo mục lục:

Kết quả

Trường hợp các bạn đã tạo xong mục lục có sự thay đổi nội dung văn bản dẫn đến thêm hoặc bớt một số mục. Như vậy phải sửa lại mục lục chỉ cần 1 thao tác bạn có thể sửa lại toàn bộ mục lục.

3. Cập nhật lại mục lục.

- Bạn chọn tab References chọn Update Table hộp thoại thông báo bạn muốn cập nhật số trang hay toàn bộ tiêu đề và nội dung (như hình vẽ). Tùy sự thay đổi mà bạn nên chọn kiểu cập nhật cho phù hợp.

Update Table

Chú ý:Tuyệt đối các bạn không nên sửa trực tiếp trong mục lục.

Chúc các bạn thành công!

Bình luận (3)

 1. avatar
  huyền trangon March 31, 2017

  làm thế nào để tạo được level từ 3 trở lên ạ

 2. avatar
  Dũngon October 28, 2017

  Vì sao trong Word 2007, sau khi tạo xong mục lục, khi bấm Ctrl-Click vào dòng mục lục thì ko được, lại xuất hiện bảng thông báo: "This operation has been canceled due to restrictions in effect on this computer. Please contact your system administrator" (tạm dịch: Thao tác này đã bị hủy vì các hạn chế có hiệu lực trên máy tính này. Xin vui lòng liên hệ với quản trị hệ thống của bạn)?. Vui lòng chỉ giúp cách khắc phục. Cám ơn!

 3. avatar
  mai thị bạch diệpon September 10, 2018

  "làm thế nào để tạo được level từ 3 trở lên ạ?' Bạn vào table of contents/mũi tên xổ xuống/chọn Custom table of contents

Viết bình luận