Cách đánh số trang trong Word 2007, 2010, 2013, 2016

Đánh số trang trong Word là việc làm cần thiết giúp các bạn dễ dàng quản lý và tìm kiếm những văn bản Word dài. Vậy làm thế nào để đánh số trang trong Word 2007, 2010, 2013, 2016? Mời các bạn hãy cùng tham khảo bài viết hướng dẫn dưới đây.

Cách đánh số trang trong Word 2007, 2010, 2013, 2016

Bài viết hướng dẫn cách đánh số trang trong Word 2016, đối với Word 2013, 2010, 2007 các bạn thực hiện tương tự.

ĐÁNH SỐ TRANG BẮT ĐẦU TỪ TRANG ĐẦU TIÊN

Trên trang văn bản Word các bạn chọn Insert -> Page Number -> chọn vị trí đánh dấu trang. Word hỗ trợ các bạn 4 lựa chọn:

  • Top of Page: đánh số trang ở trên đầu trang.
  • Botttom of Page: đánh số trang ở cuối trang.
  • Page Margins: đánh số trang bên lề trang.
  • Current Position: đánh số trang tại vị trí đặt con trỏ chuột.

Chọn Insert - Page Number - chọn vị trí đánh dấu trang

Trong mỗi vị trí đánh số trang lại có các kiểu đánh số trang khác nhau, các bạn chỉ cần chọn vị trí đánh số trang thì các kiểu sẽ được hiển thị, các bạn chọn kiểu đánh số trang mà bạn muốn.

Ví dụ: các bạn muốn đánh số trang ở bên phải phía dưới trang với kiểu đánh số trang là Page | 1 các bạn chọn Insert -> Page Number -> Bottom of Page -> chọn kiểu như hình dưới.

Chọn Insert - Page Number - Bottom of Page - chọn kiểu Page | 1

Như vậy văn bản của bạn sẽ được đánh số trang theo đúng vị trí và kiểu đánh số trang mà bạn chọn.

Đánh số trang theo đúng vị trí và kiểu đánh số trang đã chọn

ĐÁNH SỐ TRANG TỪ MỘT TRANG BẤT KỲ

Nếu các bạn không muốn đánh số trang từ trang đầu tiên trong văn bản Word mà muốn đánh số trang từ một trang bất kỳ trong văn bản Word thì các bạn thực hiện các bước đánh số trang như sau:

Bước 1: Ngắt trang

Để đánh số trang từ một trang bất kỳ các bạn cần tách văn bản thành hai section, section 1 là các trang không muốn đánh số trang (bắt đầu từ trang đầu tiên), section 2 là từ trang mà bạn muốn đánh số trang đến hết văn bản. Để ngắt trang các bạn đặt con trỏ chuột tại vị trí đầu tiên của trang mà bạn muốn bắt đầu đánh số trang.

Đặt con trỏ chuột tại vị trí đầu tiên của trang muốn bắt đầu đánh số trang

Chọn thẻ Layout ->Breaks ->Next Page.

Lưu ý: trong Word 2016 thì các bạn chọn thẻ Layout, còn với các phiên bản Word thấp hơn 2013, 2010, 2007 thì thẻ Layout sẽ là thẻ Page Layout.

Chọn thẻ Layout -Breaks -Next Page

Như vậy các bạn đã ngắt văn bản thành hai section, các bạn nhấp đúp chuột vào phía trên của trang bắt đầu đánh số trang sẽ thấy hai section khác nhau.

Ngắt văn bản thành hai section

Bước 2: Đánh số trang cho văn bản

Các bạn chọn thẻ Insert -> Page Number -> chọn vị trí và kiểu đánh số trang, lúc này số trang vẫn được đánh từ đầu văn bản đến hết văn bản Word.

Đánh số trang cho văn bản

Bước 3: Thiết lập số trang

Tại bước này các bạn sẽ thiết lập số trang bắt đầu cho từng section, hai section sẽ đều được đánh số trang bắt đầu từ số mà bạn thiết lập. Để thiết lập số trang các bạn chọn Insert -> Page Number -> Format Page Numbers.

Chọn Insert - Page Number - Format Page Numbers

Xuất hiện hộp thoại Format Page Numbers các bạn chọn kiểu đánh số trang trong ô Number format, trong phần Page numbering các bạn chọn Start at và nhập số bất kỳ mà bạn muốn bắt đầu đánh số trang của mỗi section (nếu muốn bắt đầu từ 1 thì các bạn nhập số 1). Nhấn OK để đóng Format Page Numbers.

Chọn kiểu đánh số trang trong ô Number format

Như vậy các bạn đã thiết lập số trang bắt đầu cho cả hai section.

Thiết lập số trang bắt đầu cho cả hai section

Bước 4: Ngắt liên kết giữa hai section

Để ngắt liên kết giữa hai section, các bạn chọn thẻ Design và nhấn để bỏ chọn Link to Previous.

Ngắt liên kết giữa hai section

Bước 5: Xóa số trang section 1

Khi các bạn đã ngắt liên kết giữa hai section ở bước 4, lúc này 2 section không liên quan đến nhau nữa. Vì các bạn muốn đánh số trang từ trang bất kỳ đến hết văn bản (chính là section 2) nên các bạn chỉ cần xóa số trang ở section 1 và giữ lại số trang ở section 2. Để xóa số trang trong section 1 các bạn đặt con trỏ chuột tại vị trí số trang của một trang bất kỳ trong section 1 và chọn Insert -> Page Number -> Remove Page Numbers.

Chọn Insert - Page Number - Remove Page Numbers

Kết quả các bạn sẽ được như sau:

Số trang ở section 1 đã được xóa

Tương tự, nếu bạn chỉ muốn đánh số trang từ một trang bất kỳ đến trang bất kỳ nào đó. Các bạn chỉ cần tách văn bản thành 3 section, và đánh số trang.

Trên đây là cách đánh số trang trong Word 2007, 2010, 2013, 2016 mà bài viết đã hướng dẫn đến các bạn. Các bạn có thể đánh số trang từ trang đầu tiên hoặc các bạn cũng có thể đánh số trang từ trang bất kỳ trong Word. Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận