Tổng hợp hình ảnh động đẹp cho PowerPoint

Sử dụng PowerPoint để tạo bài trình chiếu, ngoài những hiệu ứng cho hình ảnh, chữ, slide thì việc thêm những hình ảnh động sẽ làm cho PowerPoint của bạn thêm sinh động và ấn tượng hơn với người xem. Thêm những hình ảnh động làm biểu tượng minh họa cho các nội dung trong bài trình chiếu giúp các nội dung nổi bật hơn. Đơn giản các bạn chỉ cần tải về và lựa chọn ảnh động phù hợp với từng nội dung sau đó thêm vào các slide trong PowerPoint.

Dưới đây là tổng hợp các ảnh động đẹp dành cho PowerPoint các bạn có thể dễ dàng lựa chọn ảnh động phù hợp.

barfleur2.gif

barfleur4.gif

barfleur5.gif  


barfleur10.gif  

barre2.jpg


barre16.jpgbarrose3colors.gif big17.gif     dogruns.gif

i55msktb.gif  

ligne7.gif 

mariposasiw72.gif


sepa34.gif

2musicorange.gif

1937ee7847.gif

06060306203245898.gif  

06060306164445896.gif

06053109002043980.gif

677092ykivovsu3o.gif

481876qojaq5ujfk1.gif0ck44a.gif

ban26.gif

b79bh9.gif

bar4.gif

bar2.jpg

bar2.gif

bar11.gif

bar8.gif

bar7.gif

bar020.gif

bar162.gif

bar27.gif

bar22002.gif

bar37.gif

bar36.gif

bar40.gif

bar46.gif

bar651.gif

bar132.gif

bar115.gif

 

BARRE DE SEPARATION

 

BARRE DE SEPARATION

 

BARRE JP59

BARRE JP59

BARRE JP59

 

brlupapfl3

 

guirllufl

guirlufle

 

c65j5odj

 

blogchezzaza121565204897_grosblogchezzaza121787400663_gros

barrefl7

 

barrEfl8

 

barrefleurs2

 

barrefleurs3

 

barrefleurs4

 

 

 

barrerose

 

barrerosebl


d0vk9r1l

noel_lignes029

turq_bl

Barre de séparation


BARRES DE SEPARATION

 

BARRES DE SEPARATION

http://i774.photobucket.com/albums/yy22/pro_ductrong1/ngan%20dong%20bai%20viet/619380a8c7yo5al4.gif

 

http://i774.photobucket.com/albums/yy22/pro_ductrong1/ngan%20dong%20bai%20viet/619380a8c7yo5al4.gif

 

746056Barres_divers__1_.gif

516344Barres_divers__2_.gif

20680Barres_divers__33_.gif

383964Barres_divers__3_.gif

774555Barres_divers__22_.gif

187350Barres_divers__15_.gif

127945Barres_divers__14_.gif

428252Barres_divers__24_.gif428252Barres_divers__24_.gif428252Barres_divers__24_.gif

213113Barres_divers__27_.gif213113Barres_divers__27_.gif213113Barres_divers__27_.gif

527987Barres_divers.gif527987Barres_divers.gif527987Barres_divers.gif

 

178831Barres_divers__32_.gif

137718Barres_divers__23_.gif137718Barres_divers__23_.gif

369112Barres_divers__4_.gif369112Barres_divers__4_.gif

121951Barres_divers__7_.gif121951Barres_divers__7_.gif

986544Barres_divers__5_.gif

999137Barres_divers__12_.gif999137Barres_divers__12_.gif999137Barres_divers__12_.gif999137Barres_divers__12_.gif999137Barres_divers__12_.gif

971150Barres_divers__31_.gif971150Barres_divers__31_.gif971150Barres_divers__31_.gif

88059Barres_divers__8_.gif

251360Barres_divers__9_.gif

529558Barres_divers__10_.gif529558Barres_divers__10_.gif529558Barres_divers__10_.gif529558Barres_divers__10_.gif

298492Barres_divers__13_.gif298492Barres_divers__13_.gif298492Barres_divers__13_.gif298492Barres_divers__13_.gif298492Barres_divers__13_.gif298492Barres_divers__13_.gif

347966Barres_divers__29_.gif

753353Barres_divers__16_.gif

610477Barres_divers__6_.gif

768428Barres_divers__11_.gif768428Barres_divers__11_.gif768428Barres_divers__11_.gif

160504Barres_divers__20_.gif

453461Barres_divers__21_.gif

693685Barres_divers__17_.gif

945033Barres_divers__18_.gif945033Barres_divers__18_.gif945033Barres_divers__18_.gif

902035Barres_divers__28_.gif  902035Barres_divers__28_.gif

50272Barres_divers__30_.gif50272Barres_divers__30_.gif50272Barres_divers__30_.gif50272Barres_divers__30_.gif50272Barres_divers__30_.gif

748573Barres_divers__26_.png

633397Barres_divers__19_.png

718725Barres_divers__25_.gif

469626Barres_divers__34_.png

945773Barres_divers__35_.gif

 

990498Barres_coeurs__9_.gif990498Barres_coeurs__9_.gif990498Barres_coeurs__9_.gif990498Barres_coeurs__9_.gif990498Barres_coeurs__9_.gif

266054Barres_coeurs__14_.gif266054Barres_coeurs__14_.gif

610765Barres_coeurs__1_.gif610765Barres_coeurs__1_.gif610765Barres_coeurs__1_.gif610765Barres_coeurs__1_.gif610765Barres_coeurs__1_.gif610765Barres_coeurs__1_.gif610765Barres_coeurs__1_.gif610765Barres_coeurs__1_.gif

603151Barres_coeurs__17_.gif603151Barres_coeurs__17_.gif603151Barres_coeurs__17_.gif603151Barres_coeurs__17_.gif

27440Barres_coeurs__20_.gif

340979Barres_coeurs__22_.gif340979Barres_coeurs__22_.gif

849556Barres_coeurs.gif849556Barres_coeurs.gif849556Barres_coeurs.gif849556Barres_coeurs.gif

126167Barres_coeurs__3_.gif

259666Barres_coeurs__15_.gif

488522Barres_coeurs__12_.gif488522Barres_coeurs__12_.gif488522Barres_coeurs__12_.gif488522Barres_coeurs__12_.gif488522Barres_coeurs__12_.gif488522Barres_coeurs__12_.gif

274537Barres_coeurs__6_.gif274537Barres_coeurs__6_.gif274537Barres_coeurs__6_.gif274537Barres_coeurs__6_.gif274537Barres_coeurs__6_.gif

686328Barres_animaux__6_.gif686328Barres_animaux__6_.gif686328Barres_animaux__6_.gif686328Barres_animaux__6_.gif686328Barres_animaux__6_.gif686328Barres_animaux__6_.gif

 

497315Barres_coeurs__7_.gif497315Barres_coeurs__7_.gif497315Barres_coeurs__7_.gif497315Barres_coeurs__7_.gif497315Barres_coeurs__7_.gif

408437Barres_coeurs__8_.gif408437Barres_coeurs__8_.gif408437Barres_coeurs__8_.gif408437Barres_coeurs__8_.gif408437Barres_coeurs__8_.gif

 

817907Barres_petits_noeuds__9_.gif

221350Barres_petits_noeuds__27_.gif

989020Barres_petits_noeuds__26_.gif 989020Barres_petits_noeuds__26_.gif

960410Barres_petits_noeuds__5_.gif

528479Barres_petits_noeuds__15_.gif

798212Barres_petits_noeuds__16_.gif

641955Barres_petits_noeuds__18_.gif641955Barres_petits_noeuds__18_.gif

859106Barres_petits_noeuds__14_.gif859106Barres_petits_noeuds__14_.gif859106Barres_petits_noeuds__14_.gif

157754Barres_petits_noeuds__10_.gif

145068Barres_petits_noeuds__4_.gif145068Barres_petits_noeuds__4_.gif

403639Barres_petits_noeuds__2_.gif

642495Barres_petits_noeuds__1_.gif

378335Barres_petits_noeuds__7_.gif

267089Barres_petits_noeuds__8_.gif

178573Barres_petits_noeuds__12_.gif

912025Barres_petits_noeuds__13_.gif

 298164Barres_petits_noeuds__23_.gif

526617Barres_petits_noeuds__22_.gif

82216Barres_petits_noeuds__21_.gif

502634Barres_petits_noeuds__24_.gif

 28952Barres_petits_noeuds__6_.gif

 32653Barres_petits_noeuds.gif

753114Barres_petits_noeuds__11_.gif

676667Barres_petits_noeuds__3_.gif

915347Barres_petits_noeuds__17_.gif

454137Barres_petits_noeuds__19_.gif

860166Barres_petits_noeuds__20_.gif

767977Barres_nourriture__1_.gif

711090Barres_nourriture__2_.gif

250994Barres_nourriture__3_.gif250994Barres_nourriture__3_.gif

270074Barres_nourriture__12_.gif

312705Barres_nourriture__10_.gif

51635Barres_nourriture__9_.gif

207525Barres_nourriture__6_.gif

686744Barres_nourriture__5_.gif686744Barres_nourriture__5_.gif

72892Barres_nourriture__14_.gif72892Barres_nourriture__14_.gif72892Barres_nourriture__14_.gif

679818Barres_nourriture__8_.gif679818Barres_nourriture__8_.gif

53478Barres_nourriture__4_.gif

138063Barres_nourriture__7_.gif138063Barres_nourriture__7_.gif138063Barres_nourriture__7_.gif

223710Barres_nourriture__15_.gif

778775Barres_nourriture__11_.gif

708318Barres_nourriture__13_.gif

 

31699Barres_fleurs__2_.gif31699Barres_fleurs__2_.gif31699Barres_fleurs__2_.gif

637175Barres_fleurs.gif

56391Barres_fleurs__9_.gif

419682Barres_fleurs__8_.gif

216134Barres_fleurs__10_.gif

5522Barres_fleurs__7_.gif

150920Barres_fleurs__1_.gif

639066Barres_fleurs__3_.gif

954897Barres_fleurs__4_.gif954897Barres_fleurs__4_.gif

834735Barres_fleurs__5_.gif834735Barres_fleurs__5_.gif834735Barres_fleurs__5_.gif834735Barres_fleurs__5_.gif834735Barres_fleurs__5_.gif

412455Barres_fleurs__13_.gif

369574Barres_fleurs__24_.gif

765808Barres_fleurs__6_.gif765808Barres_fleurs__6_.gif

182433Barres_fleurs__12_.gif

796039Barres_fleurs__14_.gif

208252Barres_fleurs__15_.gif

261077Barres_fleurs__22_.gif261077Barres_fleurs__22_.gif261077Barres_fleurs__22_.gif261077Barres_fleurs__22_.gif261077Barres_fleurs__22_.gif

659729Barres_fleurs__23_.gif659729Barres_fleurs__23_.gif659729Barres_fleurs__23_.gif659729Barres_fleurs__23_.gif

721750Barres_fleurs__21_.gif721750Barres_fleurs__21_.gif

422936Barres_fleurs__17_.gif

141378Barres_fleurs__18_.gif141378Barres_fleurs__18_.gif141378Barres_fleurs__18_.gif

842394Barres_fleurs__19_.gif842394Barres_fleurs__19_.gif842394Barres_fleurs__19_.gif

901222Barres_fleurs__20_.gif

475777Barres_fleurs__11_.png

988279Barres_fleurs__16_.gif988279Barres_fleurs__16_.gif

317542Barres_saisons.gif

382607Barres_saisons__3_.gif

93555Barres_saisons__1_.gif

864062Barres_saisons__2_.gif

824225Barres_saisons__4_.gif

293142Barres_etoiles__43_.gif

704229Barres_etoiles__6_.gif704229Barres_etoiles__6_.gif

918382Barres_etoiles__31_.gif

475878Barres_etoiles__40_.gif

699935Barres_etoiles__39_.gif

534424Barres_etoiles__7_.gif

267752Barres_etoiles__8_.gif

141498Barres_etoiles__11_.gif141498Barres_etoiles__11_.gif141498Barres_etoiles__11_.gif

892056Barres_etoiles__24_.gif

193136Barres_etoiles__29_.gif

144975Barres_etoiles__34_.gif

601558Barres_etoiles__36_.gif

958142Barres_etoiles__35_.jpg

72535Barres_etoiles__44_.gif

972060Barres_etoiles__42_.gif

591763Barres_etoiles__33_.gif

729812Barres_etoiles__25_.gif

118048Barres_etoiles__26_.jpg

754911Barres_etoiles__27_.gif

 95338Barres_etoiles__28_.gif

 560624Barres_etoiles__30_.jpg

 149951Barres_etoiles__9_.gif149951Barres_etoiles__9_.gif149951Barres_etoiles__9_.gif149951Barres_etoiles__9_.gif149951Barres_etoiles__9_.gif

920018Barres_etoiles__10_.gif920018Barres_etoiles__10_.gif

751797Barres_etoiles__12_.gif

495797Barres_etoiles__13_.gif495797Barres_etoiles__13_.gif495797Barres_etoiles__13_.gif495797Barres_etoiles__13_.gif

909398Barres_etoiles__14_.gif909398Barres_etoiles__14_.gif909398Barres_etoiles__14_.gif

32543Barres_etoiles__15_.gif32543Barres_etoiles__15_.gif32543Barres_etoiles__15_.gif

621046Barres_etoiles__16_.gif621046Barres_etoiles__16_.gif621046Barres_etoiles__16_.gif621046Barres_etoiles__16_.gif

547450Barres_etoiles__20_.gif

264957Barres_etoiles__21_.gif

717630Barres_etoiles__22_.gif717630Barres_etoiles__22_.gif717630Barres_etoiles__22_.gif717630Barres_etoiles__22_.gif717630Barres_etoiles__22_.gif

768929Barres_etoiles__23_.gif

782559Barres_etoiles__17_.gif782559Barres_etoiles__17_.gif782559Barres_etoiles__17_.gif782559Barres_etoiles__17_.gif782559Barres_etoiles__17_.gif782559Barres_etoiles__17_.gif782559Barres_etoiles__17_.gif

382644Barres_etoiles__19_.gif382644Barres_etoiles__19_.gif382644Barres_etoiles__19_.gif382644Barres_etoiles__19_.gif382644Barres_etoiles__19_.gif382644Barres_etoiles__19_.gif382644Barres_etoiles__19_.gif382644Barres_etoiles__19_.gif

297480Barres_etoiles__18_.gif

 819018Barres_etoiles__37_.gif


Hình ảnhHình ảnhHình ảnh>Hình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnh
Hình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnh
Hình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnh

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh


Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnhHình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnhHình ảnh Hình ảnhHình ảnh Hình ảnh Hình ảnhHình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnhHình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnh Hình ảnhHình ảnh
Hình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnhHình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnhHình ảnh Hình ảnhHình ảnh Hình ảnhHình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnhHình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnhHình ảnhHình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnhHình ảnh Hình ảnh Hình ảnh

Bình luận (6)

 1. avatar
  lê anh thưon April 12, 2016

  link tải như thế nào vậy tác giả ơi cho mình xin với

 2. avatar
  lê anh thưon April 12, 2016

  tài như thế nào vậy các bạn ơi

  • avatar
   Halm Enujungon March 04, 2018

   click chuột phải rồi lưu hình ảnh xong Paste thôi bạn

 3. avatar
  Quang Hongon May 13, 2016

  Cac ban Coppy lay hinh va dan vao la ok

 4. avatar
  NGUYỄN Mườion June 03, 2017

  Muốn tạo khung hình động tên điện thoại di động để ghép ảnh vào thì phải làm sao

 5. avatar
  susuon November 27, 2017

  AD ơi thêm những hình ảnh trang trí ở góc đi. mấy hình này đẹp rồi bạn tạo thêm những hình ảnh trang trí 4 góc của màn hình thêm đi nhé. chắc mọi người cũng rất cần đấy. cảm ơn vì bài viết rất hữu ích của bạn. chúc bạn sk và tạo thêm nhiều hình ảnh đẹp khác nữa nhé. chờ bài mới của bạn.

Viết bình luận