Thủ Thuật Văn Phòng

Thủ thuật tin học văn phòng - Chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng phần mềm văn phòng như Word, Excel, PowerPoint, Access một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Hàm WEIBULL - Hàm trả về phân bố Weibull trong Excel

Hàm WEIBULL - Hàm trả về phân bố Weibull trong Excel

Hàm thực hiện tính toán và trả về phân bố Weibull. Dựa vào phân bố này để phân tích độ tin cậy trên lý thuyết ví dụ như tính toán tuổi thọ trung bình của thiết bị hoặc được sử dụng trong lĩnh vực khí tượng, thủy văn và dự báo thời tiết.