Bỏ dấu cách trong Excel - Xóa khoảng trắng trong Excel cực nhanh

Trong quá trình nhập liệu trong Excel, việc xuất hiện những dấu cách, khoảng trắng dư thừa là điều không tránh khỏi. Vậy làm thế nào để loại bỏ dấu cách trong Excel, xóa khoảng trắng nhanh chóng? Nếu bạn cũng đang muốn tìm kiếm cách xóa khoảng trắng, bỏ dấu cách trong Excel. Vậy mời bạn cùng tham khảo cách bỏ dấu cách trong Excel – Xóa khoảng trắng trong Excel cực nhanh mà ThuThuatPhanMem.vn chia sẻ với bạn dưới đây nhé.

Bỏ dấu cách trong Excel - Xóa khoảng trắng trong Excel cực nhanh

I. Xóa khoảng trắng trong Excel sử dụng hàm TRIM

Sử dụng hàm TRIM là cách xóa khoảng trắng trong Excel, bỏ dấu cách trong Excel nhanh chóng mà bạn có thể dễ dàng sử dụng.

1. Hàm TRIM trong Excel

Hàm TRIM trong Excel được sử dụng để xóa các khoảng trắng không cần thiết từ một chuỗi ký tự.

Cú pháp: =TRIM(text)

Trong đó: text là chuỗi ký tự (văn bản) cần xóa khoảng trắng.

2. Sử dụng hàm TRIM xóa khoảng trắng trong Excel

Ví dụ: Sử dụng hàm TRIM xóa khoảng trắng trong cột Họ và Tên như hình dưới.

Sử dụng hàm TRIM xóa khoảng trắng trong Excel

Bước 1: Trong ô đầu tiên cột Kết Quả, bạn nhập hàm =TRIM(A2) và nhấn Enter.

Nhập hàm =TRIM(A2) và nhấn Enter

Như vậy hàm TRIM sẽ nhanh chóng bỏ dấu cách trong Excel ở ô A2.

Hàm TRIM sẽ nhanh chóng bỏ dấu cách trong Excel ở ô A2

Bước 2: Sao chép công thức hàm TRIM xuống các hàng còn lại, để nhanh chóng xóa khoảng trắng trong tất cả các ô cột Họ và Tên.

Sao chép công thức hàm TRIM xuống các hàng còn lại

II. Xóa khoảng trắng trong Excel sử dụng tính năng Find & Replace

Tính năng Find & Replace cũng là một cách giúp bạn xóa khoảng trắng trong Excel, bỏ dấu cách trong Excel nhanh chóng nhất.

Bước 1: Bạn chọn vùng dữ liệu cần bỏ dấu cách trong Excel.

Xóa khoảng trắng trong Excel sử dụng tính năng Find & Replace

Bước 2: Chọn Home → Find & Select → Replace hoặc tổ hợp Ctrl + H.

Chọn Home → Find & Select → Replace hoặc tổ hợp Ctrl + H

Bước 3: Xuất hiện cửa sổ Find & Replace. Nếu bạn muốn xóa tất cả các dấu cách thì trong phần Find what bạn nhập 1 dấu cách, trong phần Replace with bạn không nhập và chọn Replace All để xóa. Nếu bạn muốn xóa các khoảng trắng, dấu cách thừa trong Excel, bạn nhập 2 dấu cách trong ô Find what, trong Replace with bạn nhập 1 dấu cách sau đó chọn Replace All để thay thế tất cả.

Nhập 1 dấu cách sau đó chọn Replace All để thay thế tất cả

Như vậy khoảng trắng trong Excel sẽ nhanh chóng được xóa bỏ.

Khoảng trắng trong Excel sẽ nhanh chóng được xóa bỏ

III. Xóa khoảng trắng trong Excel sử dụng hàm SUBSTITUTE

1. Hàm SUBSTITUE trong Excel

Hàm SUBSTITUTE trong Excel được sử dụng để thay thế một chuỗi ký tự trong một chuỗi khác. Sử dụng hàm SUBSTITUE cũng là một cách xóa khoảng trắng trong Excel, bỏ dấu cách trong Excel một cách nhanh chóng và đơn giản.

Cú pháp:

=SUBSTITUTE(text, old_text, new_text, [instance_num])

Trong đó:

 • text: chuỗi ký tự bạn cần xóa khoảng trắng
 • old_text: chuỗi ký tự cần được thay thế (để xóa khoảng trắng thì old_text là khoảng trắng)
 • new_text: chuỗi ký tự mới để thay thế old_text (new_text là một chuỗi rỗng để xóa khoảng trắng)

2. Sử dụng hàm SUBSTITUTE xóa khoảng trắng trong Excel

Ví dụ: Sử dụng hàm SUBSTITUTE để xóa khoảng trắng cho cột Số dưới đây.

Sử dụng hàm SUBSTITUTE xóa khoảng trắng trong Excel

Bước 1: Trong ô đầu tiên phần Kết Quả bạn nhập hàm =SUBSTITUTE(A2,” “,””) và nhấn Enter.

Trong đó:

 • A2 chính là text cần xóa khoảng trắng
 • “ “ là old_text 1 khoảng trắng cần được xóa
 • “” là new_text chuỗi rỗng, khoảng trắng trong old_text sẽ được thay thế bằng chuỗi rỗng

Nhập hàm =SUBSTITUTE(A2,” “,””) và nhấn Enter

Như vậy ngay lập tức các khoảng trắng, dấu cách trong Excel được xóa bỏ.

Khoảng trắng, dấu cách trong Excel được xóa bỏ

Bước 2: Bạn thực hiện sao chép hàm xuống các ô còn lại để nhanh chóng xóa khoảng trắng, bỏ dấu cách trong Excel.

Sao chép hàm xuống các ô còn lại để xóa khoảng trắng, bỏ dấu cách trong Excel

IV. Xóa khoảng trắng trong Excel sử dụng VBA

Bước 1: Trên file Excel chọn Developer → Visual Basic hoặc tổ hợp Alt + F11 để mở VBA trong Excel.

Xóa khoảng trắng trong Excel sử dụng VBA

Bước 2: Trên VBA, bạn chọn Insert → Module.

Trên VBA, bạn chọn Insert → Module

Bước 3: Sau đó sao chép mã VBA dưới đây và dán vào Module vừa tạo. Chọn 1 mã code mà bạn cần xóa khoảng trắng trong Excel phù hợp.

Mã code xóa tất cả các khoảng trắng trong Excel

Sub NoSpaces()
Dim w As Range
For Each w In Selection.Cells
w.Value = Replace(w.Value, " ", vbNullString)
w.Value = Replace(w.Value, Chr(160), vbNullString)
Next
End Sub

Mã code xóa khoảng trắng ở đầu các ô dữ liệu

Sub RemoveLeadingSpaces()
'Updateby20190612
Dim Rng As Range
Dim WorkRng As Range
On Error Resume Next
xTitleId = "KutoolsforExcel"
Set WorkRng = Application.Selection
Set WorkRng = Application.InputBox("Range", xTitleId, WorkRng.Address, Type:=8)
For Each Rng In WorkRng
Rng.Value = VBA.LTrim(Rng.Value)
Next
End Sub

Mã code xóa khoảng trắng ở cuối các ô dữ liệu

Sub RemoveTrailingSpaces()
'Updateby20190612
Dim Rng As Range
Dim WorkRng As Range
On Error Resume Next
xTitleId = "KutoolsforExcel"
Set WorkRng = Application.Selection
Set WorkRng = Application.InputBox("Range", xTitleId, WorkRng.Address, Type:=8)
For Each Rng In WorkRng
Rng.Value = VBA.RTrim(Rng.Value)
Next
End Sub

sao chép mã VBA dưới đây và dán vào Module vừa tạo

Bước 4: Nhấn biểu tượng Run hoặc phím F5 để chạy.

Nhấn biểu tượng Run hoặc phím F5 để chạy

Xuất hiện hộp thoại yêu cầu chọn vùng dữ liệu cần xóa khoảng trắng bạn chọn đến vùng dữ liệu cần xóa và nhấn OK.

Xuất hiện hộp thoại chọn đến vùng dữ liệu cần xóa và nhấn OK

Như vậy các bạn đã nhanh chóng xóa bỏ dấu cách, xóa khoảng trắng trong Excel.

Trên đây, ThuThuatPhanMem.vn đã vừa chia sẻ với bạn các cách Bỏ dấu cách trong Excel – Xóa khoảng trắng trong Excel cực nhanh. Tùy vào mỗi mục đích cần xóa khoảng trắng khác nhau trong Excel mà bạn sử dụng cách xóa khoảng trắng phù hợp nhất. Như vậy, từ giờ khi gặp những khoảng trắng dư thừa trong Excel, bạn đã có thể dễ dàng xóa bỏ. Cảm ơn bạn đã quan tâm và theo dõi bài viết này.

Viết bình luận