Tổng hợp các mẫu bìa đẹp nhất

Khi các bạn viết báo cáo, tiểu luận hay soạn giáo án bằng trình soạn thảo Microsoft Word, các bạn sẽ không quên tạo trang bìa cho bài báo cáo, tiểu luận của mình. Nhưng với nhiều bạn không tạo được trang bìa đẹp và ưng ý thì các bạn có thể tham khảo các mẫu bìa đẹp được mọi người chia sẻ để làm trang bìa cho bài báo cáo của mình.

Dưới đây chia sẻ mẫu bìa đẹp trong Word cho các bạn lựa chọn.

Mẫu bìa đẹp 1:

Mẫu bìa đẹp 1

Mẫu bìa đẹp 2:

Mẫu bìa đẹp 2

Mẫu bìa đẹp 3:

Mẫu bìa đẹp 3

Mẫu bìa đẹp 4:

Mẫu bìa đẹp 4

Mẫu bìa đẹp 5:

Mẫu bìa đẹp 5

Mẫu bìa đẹp 6:

Mẫu bìa đẹp 6

Mẫu bìa đẹp 7:

Mẫu bìa đẹp 7

Mẫu bìa đẹp 8:

Mẫu bìa đẹp 8

Mẫu bìa đẹp 9:

Mẫu bìa đẹp 9

Mẫu bìa đẹp 10:

Mẫu bìa đẹp 10

Tải mẫu bìa đẹp tại đây.

Các bạn chỉ cần chỉnh sửa thông tin mẫu bìa cho phù hợp với nội dung bài báo cáo, tiểu luận.. của mình. Hoặc các bạn có thể chỉnh sửa một số chi tiết trên mẫu bìa báo cáo nếu các bạn thấy đẹp. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận