Hướng dẫn cấu hình Yahoo mail trên Outlook

Không cần cài đặt cấu hình trên Yahoo Mail, các bạn chỉ cần cài đặt cấu hình cho Microsoft Outlook là có thể sử dụng Outlook để gửi, nhận email của Yahoo.

Yahoo! Mail và Microsoft Outlook

Với các bước đơn giản sau:

Bước 1: Mở Microsoft Outlook.

Các bạn mở Microsoft Outlook bằng cách: chọn Start -> All programs -> Microsoft Office -> Microsoft Outlook.

Microsoft Outlook hiện ra:

Giao diện Microsoft Outlook

Bước 2: Thêm một tài khoản Yahoo Mail và cấu hình cho Yahoo Mail.

- Chọn File -> Info -> Add Account.

Add Account

Xuất hiện hộp thoại Add New Account.

Các bạn chọn Manually configure server settings or additional sever types để cài đặt cấu hình thủ công. Sau đó chọn Next để tiếp tục cài đặt.

Manually configure server settings or additional sever types

Tiếp theo, các bạn chọn Internet E-mail và chọn Next.

Internet E-mail

Bước tiếp theo, các bạn cần điền một số thông tin về tài khoản Yahoo Mail của bạn.

Your Name: Tên của bạn.

E-mail Address: Địa chỉ Yahoo Mail (@yahoo.com.vn).

Account Type: POP3.

Incoming mail server: pop.mail.yahoo.com.vn.

Outgoing mail server (SMTP): smtp.mail.yahoo.com.vn.

Password: Mật khẩu Yahoo mail.

Sau khi điền xong thông tin các bạn chọn More settings.

More settings

Tại tab Outgoing Server các bạn tích vào My outgoing server (SMTP) requires authentication:

My outgoing server (SMTP) requires authentication

Tại tab Advanced, các bạn tích vào This sever requires an encryted connection.

Outgoing server (SMTP): 465.

Use the following type of encryted connection: SSL.

Sau đó nhấn OK.

This sever requires an encryted connection

Sau đó các bạn chọn Next, đợi hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập và gửi một email test. Chọn Close:

Test Account Settings

Sau đó chọn Finish.

Hoàn thành cấu hình Yahoo! Mail trên Outlook

Vậy là đã cấu hình xong Yahoo Mail trên Outlook.

Viết bình luận