Kiến Thức Chung

1 GB bằng bao nhiêu KB, MB?

1 GB bằng bao nhiêu KB, MB?

Quy đổi GB sang KB, MB để biết được dung lượng cụ thể của tệp, file tài liệu trên máy tính chuẩn xác nhất.

1ml, 50ml, 100ml bằng bao nhiêu Lít?

1ml, 50ml, 100ml bằng bao nhiêu Lít?

Quy đổi 1ml, 50ml, 100ml thành đơn vị Lít phổ biến giúp bạn biết được thể tích thực cũng như khối lượng.

XIX là thế kỷ bao nhiêu?

XIX là thế kỷ bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc rằng XIX là thế kỷ thứ bao nhiêu, nó bắt đầu từ năm nào và kết thúc đến năm nào?