Google Sheet

Thủ thuật Google Sheet, hướng dẫn Google Sheet, tổng hợp các bài viết về Google Sheet

Cách cố định hàng trong Google Sheets

Cách cố định hàng trong Google Sheets

Khác với Excel, Google Sheets cũng có những cách cố định hàng khác nhau, tùy theo các yêu cầu cố định hàng sẽ có những cách cố định hàng nhanh nhất.

Cách chạy Macro trên Google Sheets

Cách chạy Macro trên Google Sheets

Không phải chỉ Excel mới hỗ trợ Macro, Google Sheets cũng hỗ trợ Macro rất mạnh mẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi làm việc với công cụ bảng tính online này.