Cách đặt mật khẩu bảo vệ Google Sheets

Cách đặt mật khẩu bảo vệ Google Sheets

Hiện nay Google Sheets chủ yếu bảo vệ thông qua tài khoản Google nên các tính năng đặt mật khẩu không xuất hiện. Tuy nhiên, người sử dụng có thể thiết lập khả năng truy cập/ chỉnh sửa để giới hạn quyền của người truy cập. Tính năng này tương đương với việc khóa bảo vệ trên Microsoft Excel.

Tính năng này tương đương với việc khóa bảo vệ trên Microsoft Excel

1. Cách bảo vệ trang tính trên Google Sheets

Bước 1: Tại giao diện chính của Google Sheets, các bạn nhấn vào biểu tượng Mũi tên và chọn mục Bảo vệ trang tính.

Nhấn vào biểu tượng Mũi tên và chọn mục Bảo vệ trang tính

Bước 2: Sau đó, cửa sổ Bảo vệ trang tính sẽ xuất hiện và các bạn sẽ có 02 chế độ bảo vệ là: Dải ôTrang tính.

A. Chế độ Bảo vệ Dải ô

Trong chế độ bảo vệ Dải ô, các bạn sẽ được chọn một số lượng ô nhất định trên màn hình để bảo vệ cho chúng. Khi các ô được bảo vệ thì những người khác chỉ có thể xem và không thể chỉnh sửa.

Chế độ Bảo vệ Dải ô

Trong chế độ chọn Dải ô, các bạn hãy chọn mục Chọn ô (1) và tiến hành kéo một vùng trên bảng tính (2) để chọn những ô cần khóa nội dung.

Tiến hành kéo một vùng trên bảng tính để chọn những ô cần khóa nội dung

B. Chế độ Bảo vệ Trang tính

Đối với chế độ bảo vệ Trang tính, toàn bộ các trang tính sẽ bị khóa và người sử dụng có thể lựa chọn một số ô để mở nếu cần thiết.

Chế độ Bảo vệ Trang tính

Bước 3: Sau khi chọn được chế độ phù hợp, các bạn chọn Đặt quyền để áp dụng thay đổi bảo mật lên trên các trang tính.

Chọn Đặt quyền để áp dụng thay đổi bảo mật lên trên các trang tính

Bước 4: Khi cửa sổ Quyền chỉnh sửa phạm vi xuất hiện, các bạn chọn Giới hạn người có thể chỉnh sửa phạm vi này để ngăn chặn việc người khác chỉnh sửa.

Chọn Giới hạn người có thể chỉnh sửa phạm vi này

Bước 5: Nếu như các bạn muốn họ chỉ có xem thì hãy chọn Chỉ bạn, trong trường hợp muốn một số người nhất định chỉnh sửa nội dung thì hãy chọn Tùy chỉnh.

Trường hợp muốn một số người nhất định chỉnh sửa nội dung thì hãy chọn Tùy chỉnh

Bước 6: Tiếp theo, các bạn cần nhập địa chỉ Email của những người được phép chỉnh sửa vào trong hộp thoại và nhấn Đã xong để hoàn tất.

Nhập địa chỉ Email của những người được phép chỉnh sửa vào trong hộp thoại

Bước 7: Ngay lập tức, các bạn sẽ thấy một trang tính trên Google Sheets bị khóa, các bạn tiến hành làm tương tự với các trang còn lại trên Google Sheets.

Bạn sẽ thấy một trang tính trên Google Sheets bị khóa

2. Cách xóa bảo vệ trang tính trên Google Sheets

Trong trường hợp các bạn muốn mở khóa trang tính trên Google Sheets thì các bạn chỉ cần lặp lại các thao tác như trên, tuy nhiên các bạn cần chọn biểu tượng xóa.

Bước 1: Tại giao diện chính của Google Sheets, các bạn nhấn vào biểu tượng Mũi tên và chọn mục Bảo vệ trang tính.

Nhấn vào biểu tượng Mũi tên và chọn mục Bảo vệ trang tính

Bước 2: Sau đó, các bạn chọn biểu tượng Thùng rác để xóa bảo vệ Google Sheets.

Chọn biểu tượng Thùng rác để xóa bảo vệ Google Sheets

Bước 3: Cuối cùng, các bạn chỉ cần xác nhận Xóa là hoàn tất thay đổi.

Xác nhận Xóa là hoàn tất thay đổi

Trong bài viết này, Thủ thuật phần mềm đã hướng dẫn các bạn cách đặt mật khẩu bảo vệ cho Google Sheets và bảo mật chúng. Chúc các bạn một ngày vui vẻ!

Viết bình luận