Processing là gì?

Processing là một thuật ngữ mà bạn sẽ gặp nhiều lần nếu đi theo lĩnh vực công nghệ thông tin. Vậy cụ thể Processing là gì? Được sử dụng trong những trường hợp nào? Bạn hãy tham khảo bài viết sau đây nhé.

Processing là gì

Processing là gì?

Theo từ điển Anh – Việt, Processing là dạng tiếp diễn của động từ Process, có nghĩa là xử lý theo một quy trình, thủ tục. Ứng dụng ý nghĩa này, trong tin học thuật ngữ Processing được sử dụng với những trường hợp như sau:

- Khi đề cập đến bộ xử lý máy tính, Processing là hành động mà bộ xử lý thực hiện khi nhận được thông tin.

- Processing là một thuật ngữ mô tả quá trình một chương trình phần mềm thao tác hoặc trích xuất dữ liệu từ một file được lưu trữ.

Ngoài ra, Processing còn là tên của một thư viện đồ họa nguồn mở và IDE dựa trên ngôn ngữ lập trình Java, được phát hành lần đầu tiên vào năm 2001 bởi các nhà phát triển Casey Reas và Ben Fry. Mục tiêu của nó là đơn giản hóa việc lập trình máy tính cho các nghệ sĩ, cung cấp các lớp mới và các hàm toán học để tạo và xử lý đồ họa máy tính.

Processing còn là tên của một thư viện đồ họa nguồn mở và IDE dựa trên ngôn ngữ lập trình Java

Phân biệt Processing và Process

Lưu ý rằng Processing và Process là hai thuật ngữ hoàn toàn khác nhau. Trong tin học, Process (hay tiến trình) là một chương trình đang xử lý, sỡ hữu một con trỏ lệnh, tập các thanh ghi và các biến. Để hoàn thành tác vụ của mình, một tiến trình có thể cần đến một số tài nguyên, chẳng hạn như CPU, bộ nhớ chính, các tập tin và thiết bị nhập/xuất. Tiến trình khác với chương trình ở chỗ chương trình là một thực thể thụ động trên máy, còn tiến trình – như định nghĩa – là một chương trình đang hoạt động. Một chương trình chứa đựng các chỉ thị điều khiển máy tính để tiến hành một tác vụ nào đó; khi cho thực hiện các chỉ thị này, chương trình mới chuyển thành tiến trình.

Khi một tiến trình được thực thi, nó trải qua nhiều trạng thái. Các giai đoạn này có thể khác nhau trong các hệ điều hành khác nhau, và tên gọi của chúng cũng không được tiêu chuẩn hóa.

Nói chung, tại một thời điểm, một tiến trình có thể có một trong năm trạng thái sau đây:

- New: Trạng thái ban đầu khi một tiến trình được bắt đầu / tạo mới lần đầu tiên.

- Ready: Tiến trình đang chờ được phân bổ cho một bộ xử lý để chúng có thể chạy.

- Running: Khi tiến trình đã được gán một bộ xử lý bởi bộ lập lịch của hệ điều hành, trạng thái tiến trình được đặt thành Running và bộ xử lý thực hiện các lệnh của nó.

- Waiting: Tiến trình chuyển sang trạng thái Waiting nếu nó cần chờ tài nguyên, chẳng hạn như chờ người dùng nhập liệu hoặc đợi một tập tin.

- Terminated: Khi tiến trình hoàn thành việc thực thi hoặc bị chấm dứt bởi hệ điều hành, nó sẽ được chuyển sang trạng thái Terminated và sau đó xóa khỏi bộ nhớ chính.

Phân biệt Processing và Process

Qua bài viết trên, mình đã giới thiệu cho các bạn biết Processing là gì, được sử dụng trong những trường hợp nào, đồng thời giải thích về sự khác nhau giữa Processing với Process để tránh nhầm lẫn. Hi vọng những thông tin vừa chia sẻ ở trên sẽ giúp ích cho bạn!

Viết bình luận