Hướng dẫn tải video trên Facebook

Muốn tải video trên facebook về máy tính, các bạn có thể chọn các cách tải thủ công nhưng tải như vậy sẽ rất lâu. Các bạn có thể sử dụng các trang web hỗ trợ giúp tải video trên facbook về máy tính một cách nhanh chóng.

Bài viết giới thiệu 3 trang web giúp các bạn tải video trên facebook một cách nhanh chóng.

Đầu tiên các bạn cần sao chép (copy) đường dẫn video trên facebook.

Sao chép đường dẫn trên facebook

1. Sử dụng trang web http://downvids.net/.

Các bạn truy cập website http://downvids.net/.

Dán (paste) đường dẫn đã sao chép (copy) vào ô text bên cạnh nút Download, các bạn sửa https thành http.

Dán đường dẫn

Tiếp theo các bạn có thể chọn chất lượng cho video sau khi tải tại Select video format, muốn chuyển video thành mp3 các bạn chọn dấu tích trước ô vuông MP3 (audio file). Sau đó nhấn Download!.

Nhấn Download

Các bạn chọn chuột phải vào Download this Video (Right Click and Save as) và chọn Lưu liên kết thành… để tải video về máy tính.

Lưu liên kết thành

2. Sử dụng trang web http://facebookvideoz.com/.

Các bạn truy cập website http://facebookvideoz.com/ và dán đường dẫn video trên facebook vào ô text bên cạnh nút Download sau đó nhấn Download.

Nhấn Download 2

Sau đó các bạn có thể chọn chất lượng cho video tải về: Download Low Quality (tải với chất lượng thấp), Download High Quality (tải với chất lượng cao) bằng cách chọn chuột phải vào ô download nào bạn muốn và chọn Lưu liên kết thành… và tải về máy tính.

Download Low Quality

Để tải nhanh các bạn thêm chữ videoz trước chữ facebook trong đường dẫn video trên facebook.

3. Sử dụng trang web http://www.downfacebook.com/.

Truy cập website http://www.downfacebook.com/.

Tiếp theo các bạn dán đường dẫn vào ô text trắng cạnh nút Download, sau đó nhấn Download.

Nhấn Download 3

Tiếp theo các bạn chọn chất lượng cho video tải về: Download in High Definition, Download in Normal Quality và tải về máy tính của bạn.

Download in Normal Quality

Để tải nhanh các bạn thêm chữ down trước chữ facebook trong đường dẫn video trên facebook.

Rất nhanh chóng các bạn đã tải được video trên facebook về máy tính của mình, các bạn có thể chọn cho mình một cách tốt nhất phù hợp với nhu cầu và mục đích của mình. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận