Hướng dẫn cách đăng nhập Facebook bằng Token

Khi chúng ta quản lý nhiều tài khoản Facebook khác nhau hoặc khi chúng ta mua các nick Facebook số lượng lớn thì họ sẽ không gửi tài khoản với mật khẩu đâu, thay vào đó họ sẽ gửi cho chúng ta đoạn mã Token của tài khoản đó. Việc đăng nhập bằng Token có nhiều lợi thế hơn đó là nhanh gọn và không bị checkpoint Facebook. Thế nhưng không phải ai cũng biết cách đăng nhập Token chuẩn và an toàn, trong bài viết này Thủ thuật phần mềm sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng nhập Facebook bằng Token.

Hướng dẫn cách đăng nhập Facebook bằng Token

1. Sử dụng Code để đăng nhập Facebook bằng Token

Bước 1: Các bạn tiến hành truy cập trang chủ Facebook và nhấn F12 để mở bảng mã nguồn mở. Sau đó, các bạn chọn thẻ Console và tiến hành dán đoạn mã dưới đây vào.

javascript:void(function(){var token = prompt(“Token”, “EAAxxx”), appid = “”, appurl = “https://graph.facebook.com/app?access_token=” + token, cookieurl = “https://api.facebook.com/method/auth.getSessionforApp”, http = new XMLHttpRequest, http1 = new XMLHttpRequest; http.open(“GET”, appurl, true); http.onreadystatechange = function() { if (4 == http.readyState && 200 == http.status) { var a = http.responseText; console.log(a); var obj = JSON.parse(a); appid = obj.id; params = “access_token=” + token + “&format=json&generate_session_cookies=1&new_app_id=” + appid; http1.open(“GET”, cookieurl + “?” + params, true); http1.send(); } else if(4 == http.readyState && http.status == 400) { alert(“Token is invalid!”); } }; http1.onreadystatechange = function() { if (4 == http1.readyState && 200 == http1.status) { var a = http1.responseText; var obj = JSON.parse(a); var d = new Date(); d.setTime(d.getTime() + (7*24*60*60*1000)); for(var i = 0; i < obj.session_cookies.length; i++) { document.cookie = obj.session_cookies[i].name + “=” + obj.session_cookies[i].value + “; domain=.facebook.com;expires=” + d.toUTCString(); } document.location.href=”https://facebook.com/”; } }; http.send();})();

Chọn thẻ Console

Bước 2: Sau đó, các bạn nhấn Enter để chạy đoạn mã Code. Sẽ có một cửa sổ xuất hiện yêu cầu các bạn nhập Token để đăng nhập. Các bạn tiến hành nhập Token và nhấn OK để đăng nhập vào Facebook.

Tiến hành nhập Token và nhấn OK để đăng nhập vào Facebook

2. Sử dụng dấu trang để đăng nhập Facebook bằng Token

Bước 1: Các bạn tiến hành truy cập trang chủ Facebook và chọn biểu tượng ngôi sao để tạo dấu trang. Sau đó, các bạn chọn Thêm để chúng ta tùy chình dấu trang theo code javascript.

Chọn Thêm để chúng ta tùy chình dấu trang theo code javascript

Bước 2: Tại phần chỉnh sửa dấu trang, các bạn đặt tên cho dấu trang là gì cũng được. Riêng phần URL các bạn Copy đoạn mã dưới đây và dán vào.

javascript:!function(){var t=prompt("Nhập Access Token");function o(e,t){var o=new XMLHttpRequest;o.open("GET",e,!0),o.setRequestHeader("Content-Type","text/plain;charset=UTF-8"),o.onreadystatechange=function(){this.readyState==XMLHttpRequest.DONE&&t(this.response)},o.send()}function n(e){var t=(e=JSON.parse(e)).session_cookies;if(null!=e.error_msg)return alert(e.error_msg),!1;t.forEach(function(t,e,o){var n="";Object.keys(t).forEach(function(e){"xs"==e&&(t[e]=encodeURIComponent(t[e])),n+=e+"="+t[e]+";"}),n=n.replace("name=","").replace(";value=","=").replace("httponly=true;",""),document.cookie=n}),location.href="https://fb.com"}o("https://graph.facebook.com/app?access_token="+t,function(e){if(null!=(e=JSON.parse(e)).error)return alert(e.error.message),!1;o("https://api.facebook.com/method/auth.getSessionforApp?access_token="+t+"&format=json&generate_session_cookies=1&new_app_id="+e.id,n)})}();

Tại phần chỉnh sửa dấu trang, các bạn đặt tên cho dấu trang

Sau khi nhập đoạn Code xong, các bạn nhấn Lưu để hoàn tất.

Bước 3: Nếu trình duyệt của các bạn không hiện thị dấu trang thì các bạn hãy bật chúng bằng cách chọn: Tùy chọn -> Dấu trang -> Hiển thị thanh dấu trang (Ctrl + Shift + B).

Chọn Hiển thị thanh dấu trang

Bước 4: Khi thanh dấu trang xuất hiện, các bạn nhấn vào biểu tượng dấu trang các bạn vừa mới tạo.

Chọn biểu tượng dấu trang mà bạn mới tạo

Bước 5: Hệ thống sẽ yêu cầu các bạn nhập Token để đăng nhập. Các bạn tiến hành nhập Token và nhấn OK là xong.

Nhập Token và nhấn OK

Trong bài viết này, Thủ thuật phần mềm đã hướng dẫn các bạn cách đăng nhập Facebook bằng Token nhanh và không bị Checkpoint. Chúc các bạn một ngày vui vẻ!

Viết bình luận