Công thức tính thể tích hình trụ, cách tính thể tích hình trụ chính nhanh và chính xác

Hình trụ là hình mà ai cũng có thể thấy trong cuộc sống, nhưng để tính thể tích hình trụ thì không phải ai cũng biết công thức tính thể tích hình trụ. Nếu các bạn muốn biết công thức tính thể tích hình trụ hay cách tính thể tích hình trụ nhanh và chính xác nhất thì các bạn hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Cách tính thể tích hình trụ chính nhanh và chính xác

Dưới đây thuthuatphanmem.vn chia sẻ đến các bạn công thức tính thể tích hình trụ và ví dụ cụ thể cách tính thể tích hình trụ nhanh và chính xác nhất, mời các bạn cùng theo dõi.

Khái niệm hình trụ

Hình trụ là hình có hai đáy là hai đường tròn song song và bằng nhau.

Hình trụ

Công thức tính thể tích hình trụ

Thể tích hình trụ được tính bằng diện tích đáy nhân với chiều cao.

\[V = {S_{đáy}} \cdot h = \pi {r^2}h\]

Đơn vị đo thể tích chuẩn là mét khối (\({m^3}\)).

Trong đó:

  • V là thể tích hình trụ.
  • \({S_{đáy}}\) là diện tích đáy của hình trụ
  • r là bán kính hình tròn đáy.
  • h là chiều cao hình trụ (khoảng cách giữa hai đáy O và O’).
  • \(\pi \) là hằng số toán học (\( \sim 3,14\)).

Công thức tính thể tích hình trụ

Ví dụ cách tính thể tích hình trụ

Ví dụ 1: Tính thể tích hình trụ biết bán kính mặt đáy r = 6 cm; chiều cao hình trụ h = 8 cm.

Tính thể tích hình trụ

Giải:

Các bạn chỉ cần áp dụng công thức tính thể tích:

\[V = \pi {r^2}h\]

Ta có:

\[V = \pi {6^2}8 = 288\pi \]

Vậy thể tích hình trụ là \(288\pi \left( {c{m^3}} \right)\)

 Ví dụ 2: Tính thể tích hình trụ biết đường kính đáy bằng độ cao của hình trụ d = h = 8 cm.

Ví dụ 2 Tính thể tích hình trụ biết d = h = 8 cm

Vì đề bài cho đường kính (ký hiệu là d) của mặt đáy nên các bạn chỉ cần chia giá trị này cho 2 để được bán kính r vì d = 2r.

➩ r = 8 : 2 = 4 cm.

Áp dụng công thức tính thể tích ta có:

\[V = \pi {r^2}8 = \pi {4^2}8 = 128\pi \]

Vậy thể tích hình trụ là \(128\pi \left( {c{m^3}} \right)\) hay \({ \sim 402c{m^3}}\)

Trên đây thuthuatphanmem.vn đã chia sẻ đến các bạn công thức tính thể tích hình trụ và ví dụ cụ thể giúp các bạn hiểu rõ hơn cách tính thể tích hình trụ. Hi vọng qua bài viết này các bạn có thể nhớ công thức và biết cách tính thể tích hình trụ để áp dụng trong học tập cũng như trong công việc, cuộc sống hàng ngày. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận