Cách tính thể tích hình trụ

Tất cả các vật thể dù rất nhỏ đều chiếm một không gian nào đó. Lượng không gian mà vật thể đó chiếm được gọi là thể tích của vật đó. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn cách tính thể tích hình trụ

Công thức tính thể tích hình trụ

Tính thể tích hình trụ

Thể tích hình trụ được tính theo công thức:

\(V = \pi *{r^2}*h = 3.14*{r^2}*h = S{}_{đáy}*h\)

Trong đó:

- r bán kính hình trụ

- h chiều cao hình trụ

- \(S{}_{đáy}\) là diện tích mặt đáy của hình trụ

Ví dụ áp dụng:

Một cái ca hình trụ không nắp, đường kính đáy bằng độ cao của cái ca là 10 cm. Hỏi cái ca đó đựng được bao nhiêu lít nước?

Bài giải:

Ca hình trụ không nắp ta có thể mô tả cái ca bằng hình vẽ dưới đây:

Mô tả cái ca hình trụ không nắp

Bán kính hình trụ là: 10 : 2 = 5cm

Thể tích hình trụ là: 3.14 * \({5^2}\) * 10 = 785 \(c{m^3}\)

Đổi 785 \(c{m^3}\) = 0.785 \(d{m^3}\) = 0.785 lít

Vậy cái ca đó có thể chứa được 0.785 lít nước.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách tính thể tích hình trụ. Hy vọng các bạn có thể giải quyết các bài tập về thể tích hình trụ.

Viết bình luận