Cách tính thể tích nước

Tính thể tích nước, cách tính thể tích nước là một kỹ năng nhỏ mà người ta cần phải nên biết. Đây cũng là một kiến thức phổ thông cần cho đời sống. Hãy cùng ThuThuatPhanMem.vn cho các bạn biết cách tính thể tích nước.

Cách tính thể tích nước

1. Thể tích nước là gì?

Thể tích, hay dung tích, của một vật là lượng không gian mà vật ấy chiếm. Trong Hệ đo lường quốc tế, do đơn vị đo của khoảng cách là mét, đơn vị đo của thể tích là mét khối, ký hiệu là \({m^3}\).

Từ đó ta có thể hiểu đơn giản ra rằng thể tích nước chính là lượng không gian mà khối nước chiếm lấy.

Ta có đơn vị đo của thể tích nước là lít, tương đương với 1000\({cm^3}\), hay 1\({m^3}\) sẽ bằng 1000 lít.

Để có thể tính thể tích nước, chúng ta tính thể tích của không gian chứa nước đó. Có những phép tính thể tích không gian khác nhau như hình khối lập phương, hình khối chữ nhật, hình khối tròn, hình khối trụ, hình khối chóp… để có thể biết cách tính được các hình khối đó, xin mời các bạn đến với phần 2 của bài viết này.

2. Cách tính thể tích nước

2.1. Nước chứa trong khối lập phương

Nếu nước chứa trong khối lập phương, thể tích nước sẽ được tính theo công thức sau đây:

\(V = {a^3}\) (lít)

Trong đó:

a là độ dài của một cạnh bất kỳ

Nước chứa trong khối lập phương

2.2. Nước trong khối hộp chữ nhật

Nếu nước chứa trong khối hộp chữ nhật, thể tích nước sẽ được tính theo công thức sau đây:

V = abc (lít)

Trong đó:

a, b và c là độ dài các cạnh của hình hộp chữ nhật.

Nước trong khối hộp chữ nhật

2.3. Nước trong khối hình trụ tròn

Nếu nước chứa trong khối hình trụ tròn, thể tích nước sẽ được tính theo công thức sau đây:

\(V = \pi {r^2}h\)

Trong đó:

r là bán kính hình tròn

h là độ cao hình trụ

Nước trong khối hình trụ tròn

2.4. Nước trong khối hình nón

Nếu nước chứa trong khối hình nón, thể tích nước sẽ được tính theo công thức sau đây:

\(V = \frac{1}{3}\pi {r^2}h\)

Trong đó:

r là bán kính hình tròn

h là độ cao hình nón

Nước trong khối hình nón

2.5. Nước trong khối cầu

Nếu nước chứa trong khối cầu, thể tích nước sẽ được tính theo công thức sau đây:

\(V = \frac{4}{3}\pi {r^3}\)

Trong đó:

r là bán kính hình cầu

Nước trong khối cầu

2.6. Nước trong khối lăng trụ

Nếu nước chứa trong khối lăng trụ, thể tích nước sẽ được tính theo công thức sau đây:

\(V = {A_d}h\)

Trong đó:

\({A_d}\) là diện tích đáy

h là chiều cao hình lăng trụ

Nước trong khối lăng trụ

2.7. Nước trong khối hình chóp

Nếu nước chứa trong khối hình chóp, thể tích nước sẽ được tính theo công thức sau đây:

\(V = \frac{1}{3}{A_d}h\)

Trong đó:

\({A_d}\) là diện tích đáy

h là chiều cao hình chóp

Nước trong khối hình chóp

Cảm ơn các bạn đã đọc và theo dõi bài viết Cách tính thể tích nước của ThuThuatPhanMem.vn chúng tôi. Bài viết toán học tính thể tích nước đến đây là hết, hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết khác.

Viết bình luận