Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật, cách tính thể tích hình hộp chữ nhật

Các bạn đã được học nhưng chưa hiểu rõ về cách tính thể tích hình hộp chữ nhật, hay các bạn cần tính thể tích hình hộp chữ nhật cho các hình hộp chữ nhật trong thực tế cuộc sống. Để các bạn hiểu rõ hơn về công thức và cách tính thể tích hình hộp chữ nhật thì các bạn hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Cách tính thể tích hình hộp chữ nhật

Dưới đây bài viết chia sẻ đến các bạn công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật, các bạn hãy cùng theo dõi và tìm hiểu nhé.

Khái niệm hình hộp chữ nhật?

Trong hình học, hình hộp chữ nhật là một hình không gian có 6 mặt đều là hình chữ nhật. Hai mặt đối diện nhau của hình chữ nhật được xem là hai mặt đáy của hình chữ nhật. Các mặt còn lại đều là mặt bên của hình chữ nhật. Hình chữ nhật có 12 cạnh, 8 đỉnh và 6 mặt.

Hình hộp chữ nhật

Công thức tình thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích hình hộp chữ nhật bằng tích của diện tích đáy và chiều cao:

V = abh

Đơn vị thể tích là lập phương của khoảng cách (khoảng cách mũ 3), đơn vị chuẩn đo thể tích là mét khối (\({m^3}\))

Trong đó:

  • V là thể tích hình hộp chữ nhật.
  • a là chiều dài hình chữ nhật đáy, b là chiều rộng hình chữ nhật đáy.
  • a.b chính là diện tích đáy của hình hộp chữ nhật.
  • h là chiều cao hình hộp chữ nhật (chính là cạnh bên của hình hộp chữ nhật).

Ví dụ về cách tính thể tích hình hộp chữ nhật

Tính thể tích hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’

Tính thể tích hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ biết chiều dài cạnh đáy là 7 cm, chiều rộng cạnh đáy là 3 cm, chiều cao cạnh đáy là 6 cm.

Lời giải:

Dựa vào công thức tính thể tích V = abh

Ta có: V = 7.3.6 = 126 \(c{m^3}\)

Vậy thể tích của hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ là 126\(c{m^3}\).

Như vậy bài viết đã chia sẻ đến các bạn công thức và cách tính thể tích hình hộp chữ nhật. Hi vọng các bạn sẽ hiểu rõ về công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật để áp dụng vào từng bài toán cụ thể. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận