Cách tùy biến giao diện trong Office 2016

Office 2016 hỗ trợ nhiều tính năng mới cho người dùng. Bạn có thể chỉnh sửa, thay đổi giao diện, ngôn ngữ, công cụ… Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn Cách tùy biến giao diện trong Office 2016 .

Ở bài viết này hướng dẫn các bạn tùy chỉnh trên MS Word 2016, với Excel… các bạn thực hiện thao tác tương tự.

1. Tùy chỉnh thanh Quick Toolbar

Vị trí thanh Quick Toolbar trên giao diện Word 2016:

Vị trí thanh Quick Toolbar trên giao diện Word 2016

Để tùy chỉnh thanh Quick Toolbar vào thẻ File -> Options:

Để tùy chỉnh thanh Quick Toolbar vào thẻ File - Options

Cửa sổ Word Option xuất hiện kích chọn Quick Access Toolbar trong mục Popular Commands lựa chọn biểu tượng công cụ muốn thêm vào thanh Quick Toolbar -> kích chọn Add:

Lựa chọn biểu tượng công cụ muốn thêm vào thanh Quick Toolbar

Kết quả bạn đã add thêm biểu tượng công cụ sao chép trên thanh Quick Toolbar:

Add thêm biểu tượng công cụ sao chép trên thanh Quick Toolbar

Tương tự nếu muốn xóa bỏ công cụ trên Quick Toolbar kích chọn công cụ trôn ô chứa bên tay phải -> chọn Remove.

Cuối cùng kích chọn OK trở về giao diện chính của Word các bạn nhìn thấy biểu tượng công cụ sao chép trên Quick Toolbar:

Kích chọn OK trở về giao diện chính của Word sẽ thấy biểu tượng công cụ sao chép trên Quick Toolbar

2. Tùy biến giao diện Word

Ở phần này các bạn có thể thay đổi hình nền, màu nền của MS Word

Bước 1: Vào thẻ File -> Account:

Vào thẻ File - Account

Bước 2: Trong mục Office BackGround lựa chọn kiểu màu nền cho Office:

Trong mục Office BackGround lựa chọn kiểu màu nền cho Office

Bước 3: Trong mục Office Theme lựa chọn màu nền cho giao diện:

Trong mục Office Theme lựa chọn màu nền cho giao diện

Ví dụ chọn màu nền tối cho giao diện Office:

Ở đây chọn màu nền tối cho giao diện Office

3. Tùy biến màn hình khởi động của Office

Màn hình khởi động của Office:

Màn hình khởi động của Office

Để kích hoạt màn hình khởi động bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào thẻ File -> Options:

Vào thẻ File - Options

Bước 2: Hộp thoại Word Options xuất hiện kích chọn General di chuyển xuống mục Start up Options -> tích chọn vào mục Show the start screen when this application starts để mở màn hình khởi động khi mở ứng dụng -> kích chọn OK:

Hộp thoại Word Options xuất hiện kích chọn General

Tương tự nếu muốn tắt màn hình khởi động thực hiện bỏ tích chọn trong mục Show the start screen when this application starts

4. Tùy biến Thanh Ribbon

Vị trí thanh Ribbon trên giao diện:

Vị trí thanh Ribbon trên giao diện

Bạn có thể thêm hoặc loại bỏ các tính năng trên Ribbon bằng cách:

Bước 1: Vào thẻ File -> Options:

Vào thẻ File - Options

Bước 2: Hộp thoại Word Options xuất hiện lựa chọn Custom Ribbon lựa chọn tính năng cần thêm trong ô bên trái -> kích chọn Add để thêm các tính năng vào thanh Ribbon. Tương tự chọn Remove để xóa tính năng trên Ribbon:

Kích chọn Add để thêm các tính năng vào thanh Ribbon

5. Tùy chỉnh Ngôn ngữ trên giao diện

Bạn có thể thiết lập ngôn ngữ tiếng anh, tiếng việt hoặc bất kì ngôn ngữ nào cho Office bằng cách kích chọn thẻ File -> Options:

Vào thẻ File - Options

Hộp thoại Word Options xuất hiện lựa chọn language -> lựa chọn ngôn ngữ cần cài đặt:

Hộp thoại Word Options xuất hiện lựa chọn language

Sau khi lựa chọn xong ngôn ngữ cài đặt kích chọn Add và tiến hành cài đặt:

Sau khi lựa chọn xong ngôn ngữ cài đặt kích chọn Add

Nếu bạn muốn xóa bỏ ngôn ngữ kích chọn Remove.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách tùy biến giao diện trong Office 2016.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận