Cách vẽ đường thẳng, kẻ đường thẳng trong Word 2019, 2016, 2013, 2010, 2007

Shapes là công cụ tuyệt với giúp bạn tạo hình khối, sơ đồ theo ý muốn trong Word. Ở bài viết này giúp các bạn tạo đường thẳng trong Word nhanh và đầy đủ nhất.

Cách vẽ đường thẳng, kẻ đường thẳng trong Word

Bước 1: Để vẽ đường thẳng trong Word bạn vào thẻ Insert -> chọn Shapes -> kích chọn biểu tượng Line:

Vào thẻ Insert - chọn Shapes - kích chọn biểu tượng Line

Bước 2: Đặt con trỏ chuột tại vị trí muốn vẽ đường thẳng -> kéo thả chuột vẽ đường thẳng theo ý muốn của bạn. Ví dụ ở đây tạo đường thẳng nằm ngang:

Vẽ đường thẳng theo ý muốn của bạn

Bước 3: Sau khi đã vẽ đường thẳng bạn cần định dạng màu, độ dày, kiểu đường viền cho đường thẳng bằng cách chuột phải đường thẳng vừa vẽ -> chọn Format Shape...

Chuột phải đường thẳng vừa vẽ - chọn Format Shape...

Bước 4: Cửa sổ Format Shape xuất hiện trong mục Line gồm các lựa chọn sau:

- Kích chọn Solid line để lựa chọn đổ màu cho đường thẳng.

- Trong mục Color lựa chọn màu sắc cho đường thẳng.

- Trong mục Width lựa chọn độ dày cho đường thẳng.

- Trong mục Dash type lựa chọn kiểu đường thẳng.

Kích chọn Solid line để lựa chọn đổ màu cho đường thẳng

Sau khi định dạng xong cho đường thẳng, nếu bạn muốn sử dụng sơ đồ đường thẳng giải bài toán cho học sinh tiểu học có thể tạo sơ đồ như hình bằng việc kết hợp đường thẳng nét liền và nét đứt:

Kết hợp đường thẳng nét liền và nét đứt

Sử dụng textbox để chèn thêm nội dung văn bản trên đường thẳng:

Sử dụng textbox để chèn thêm nội dung văn bản trên đường thẳng

Chú ý: Trong quá trình tạo đường thẳng nằm ngang hoặc thẳng đứng kết hợp nhấn giữ phím Shift trong quá trình vẽ để đường thẳng không bị lệch:

Nhấn giữ phím Shift trong quá trình vẽ để đường thẳng không bị lệch

Khi bạn vẽ đường thẳng không nhẫn giữ thêm phím Shift sẽ xảy ra hiện tượng đường thẳng bị lệch không được chuẩn:

Đường thẳng bị lệch

Còn đối với đường thẳng không phải nằm ngang hoặc thẳng đứng bạn không cần sử dụng thêm phím Shift:

Vẽ đường chéo

Trên đây là cách vẽ đường thẳng trên Word 2016. Với các phiên bản khác bạn thực hiện thao tác tương tự.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận