Cách đổi tên Gmail trên điện thoại

Bài viết này hướng dẫn các bạn đổi tên Gmail tren điện thoại thông minh một cách nhanh chóng và chính xác.

Cách đổi tên Gmail trên điện thoại

1. Đổi tên trên ứng dụng Gmail Android

Bước 1: Bạn mở ứng dụng Gmail và đăng nhập. Tiếp theo, bạn chạm vào biểu tượng (1) => Cài đặt (2).

Chọn Cài đặt

Bước 2: Bạn chạm vào tài khoản Google (1) => Quản lý Tài khoản Google (2).

Chọn Quản lý Tài khoản Google

Bước 3: Bạn chọn mục Thông tin cá nhân (1) => chạm vào mục Tên (2), sau đó nhập thông tin (1) và bấm chọn Lưu (4) .

Chọn mục Thông tin cá nhân và chạm vào mục Tên

Sau đó, bạn quay trở lại menu chính và kiểm tra tên đã đổi lại chưa.

Quay trở lại menu chính và kiểm tra tên đã đổi lại chưa

2. Đổi tên trên ứng dụng Gmail iOS

Bước 1: Bạn chạm vào biểu tượng (1) => Cài đặt (2).

Click chọn Cài đặt

Bước 2: Bạn chạm vào tài khoản của bạn (1) => Quản lý tài khoản Google (2).

Click chọn Quản lý tài khoản Google

Bước 3: Chạm vào Thông tin cá nhân (1) => Tên (2) => đặt lại tên mới (3) => Lưu (4).

Đặt lại tên mới và nhấn Lưu

Sau đó, bạn thoát ra và kiểm tra tên đã thay đổi hay chưa là được.

Bạn thoát ra và kiểm tra tên đã thay đổi hay chưa là được

Ngoài ra, bạn có thể theo dõi bài hướng dẫn đổi tên Gmail trên máy tính tại Đổi tên người dùng trong Gmail, Yahoo và Outlook

Với hướng dẫn nhanh chóng và đơn giản, bạn có thể thay đổi tên Gmail trên thiết bị di động mọi lúc, mọi nơi. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận