Gmail

Thủ thuật Gmail, hướng dẫn Gmail, tổng hợp các bài viết về Gmail

Cách xuất danh bạ trong Gmail

Cách xuất danh bạ trong Gmail

Xuất danh bạ trong Gmail sẽ giúp bạn sao lưu được danh bạ hoặc chuyển danh bạ sang những tài khoản khác mà không cần nhập thủ công.

Cách thay đổi chữ ký trong Gmail

Cách thay đổi chữ ký trong Gmail

Chữ ký trên Gmail góp phần làm cho các lá thư điện tử chuyên nghiệp hơn và người viết thư sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian