Cách thay đổi tài khoản Gmail mặc định

Cách thay đổi tài khoản Gmail mặc định

1. Tài khoản Gmail mặc định là gì?

Trên máy tính, người sử dụng có thể đăng nhập nhiều tải khoản Gmail trên một trình duyệt Web. Trong quá trình sử dụng, Google sẽ chọn một tài khoản Gmail làm “mặc định”, tài khoản Gmail “mặc định” này sẽ được có nhiệm vụ làm tài khoản đề xuất khi các bạn đăng nhập vào những nền tảng khác thông qua Gmail.

Tài khoản Gmail mặc định là gì

Ví dụ: Khi các bạn đăng nhập vào FreePik bằng tài khoản Gmail mà trên trình duyệt có nhiều tài khoản Gmail thì hệ thống sẽ tự động đề xuất tài khoản Gmail “mặc định” để đăng nhập.

Các bạn có thể hiểu đơn giản hơn là tài khoản Gmail “mặc định” sẽ được mở đầu tiên, ưu tiên hàng đầu khi đăng nhập, sử dụng các dịch vụ của Google.

2. Cách thay đổi tài khoản Gmail mặc định

Cách nhận tài khoản Gmail mặc định trên Google rất thú vị, hệ thống sẽ tự động chọn “tài khoản Gmail đăng nhập đầu tiên” trên trình duyệt làm tài khoản Gmail mặc định. Dựa vào những điều kiện đó, chúng ta sẽ dễ dàng thay đổi được tài khoản Gmail mặc định trên máy tính, trình duyệt.

Trong trường hợp này, tài khoản Gmail mặc định đang là một tài khoản phụ có tên là “Phạm *** ***” và Thủ thuật phần mềm sẽ chuyển chúng sang tài khoản Gmail Thủ thuật phần mềm.

Cách nhận tài khoản Gmail mặc định trên Google

Bước 1: Đầu tiên, các bạn tiến hành truy cập Gmail trên trình duyệt và chọn mục Tài khoản -> Đăng xuất khỏi tất cả tài khoản.

Chọn Đăng xuất khỏi tất cả tài khoản

Bước 2: Sau đó, các bạn tiến hành đăng nhập lại tài khoản Gmail với thứ tự như sau:

  1. Tài khoản muốn làm Gmail “mặc định” đăng nhập đầu tiên.
  2. Tài khoản phụ đăng nhập sau.

Trong trường hợp này, Thủ thuật phần mềm sẽ đặt tài khoản Thủ thuật phần mềm làm tài khoản Gmail “mặc định” nên sẽ đăng nhập vào tài khoản đó đầu tiên.

Đăng nhập lại tài khoản Gmail theo thứ tự

Bước 3: Sau khi đăng nhập vào tài khoản Gmail muốn làm “mặc định” xong thì các bạn tiếp tục chọn Tài khoản và chọn Đăng nhập (tài khoản phụ) hoặc Thêm một tài khoản khác để tiến hành đăng nhập vào nốt các tài khoản còn lại.

Chọn Đăng nhập (tài khoản phụ) hoặc Thêm một tài khoản khác

Bước 4: Sau khi các bạn hoàn tất đăng nhập vào các tài khoản Gmail còn lại thì các bạn sẽ thấy rằng “tài khoản đăng nhập đầu tiên vào Gmail” là tài khoản Mặc định.

Bạn sẽ thấy rằng “tài khoản đăng nhập đầu tiên vào Gmail” là tài khoản Mặc định

Trong bài viết này, Thủ thuật phần mềm đã hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi tài khoản Gmail mặc định nhanh chóng và hiệu quả nhất. Chúc các bạn một ngày vui vẻ!

Viết bình luận