Cách tạo bản sao file, thư mục trong Google Drive

Tạo bản sao file, thư mục trong Google Drive giúp bạn chia sẻ file đó và cấp quyền truy cập cho file, thư mục khi chia sẻ mà không ảnh hưởng đến file gốc.

Cách tạo bản sao file, thư mục trong Google Drive

1. Tạo bản sao file trên Google Drive

1.1. Tạo bản sao file trên điện thoại

Bước 1: Bạn chạm vào biểu tượng (1) => Tạo bản sao (2).

Chọn Tạo bản sao

Bước 2: Bạn chọn vị trí lưu và bấm Chọn. File sau khi tạo bản sao sẽ hiển thị trong thư mục đó.

Chọn vị trí lưu và bấm Chọn. File sau khi tạo bản sao sẽ hiển thị trong thư mục đó

1.2. Tạo bản sao file trên máy tính

Để tạo bản sao file, bạn hãy click chuột phải vào file cần tạo (1) => Tạo bản sao (2).

Click chuột phải vào file cần tạo rồi chọn Tạo bản sao

Sau đó, file được tạo bản sao sẽ hiển thị ngay trên thư mục chính chứa file gốc.

File được tạo bản sao sẽ hiển thị ngay trên thư mục chính chứa file gốc

2. Sao chép thư mục trong Google Drive

2.1. Sao chép thư mục với ứng dụng ngoài

Bước 1: Bạn click chuột phải vào thư mục cần sao chép (1) => Mở bằng (2) => Kết nối ứng dụng khác (3).

Chọn Kết nối ứng dụng khác

Bước 2: Bạn click vào Tìm kiếm.

Click vào Tìm kiếm

Tiếp theo, bạn tìm kiếm với từ khoá copy, url (1) => Cài đặt (2) tiện ích Copy, URL to Google Drive.

Chọn Cài đặt tiện ích Copy, URL to Google Drive™

Bước 3: Bạn bấm Tiếp tục.

Bấm Tiếp tục

Tiếp theo, bạn click chọn Cho phép để cấp quyền truy cập trên tài khoản Google Drive của bạn.

Click chọn Cho phép để cấp quyền truy cập trên tài khoản Google Drive của bạn

Bấm Cho phép lần nữa để đồng ý với các quyền truy cập vào tài khoản Google.

Bấm Cho phép lần nữa để đồng ý với các quyền truy cập vào tài khoản Google

Bước 4: Bạn click chuột phải vào thư mục cần sao chép (1) => Mở bằng (2) => Copy, URL to Google Drive (3).

Chọn Copy, URL to Google Drive

Bước 5: Cửa sổ trang web mới hiện lên, bạn hãy chờ tiện ích load file xong và click vào Save, Copy to Google Drive.

Click vào Save, Copy to Google Drive

Bạn sẽ thấy trạng thái Copy đang diễn ra ở phía dưới. Để dừng Copy thì bạn hãy click vào Cancel.

Để dừng Copy thì bạn hãy click vào Cancel

Sau khi Copy xong thì bạn hãy click vào Show Folder để xem file, thư mục.

Sau khi Copy xong thì bạn hãy click vào Show Folder để xem file, thư mục

Thư mục sau khi copy xong sẽ có tên là Copy of … và các file trong đó được giữ nguyên tên.

Thư mục sau khi copy xong sẽ có tên là Copy of

2.2. Tạo bản sao thư mục bằng liên kết chia sẻ

Cách làm này khá phức tạp và bạn cần thêm một tài khoản Google Drive khác để tạo bản sao. Bạn hãy theo dõi dướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn click chuột phải vào thư mục cần tạo bản sao (1) => Chia sẻ (2).

Click chuột phải vào thư mục cần tạo bản sao và chọn Chia sẻ

Bước 2: Bạn click vào mục Chia sẻ với bất kì ai có đường liên kết.

Click vào mục Chia sẻ với bất kì ai có đường liên kết

Tiếp theo, bạn cấp quyền Người chỉnh sửa (1) => Sao chép đường liên kết (2) => Xong (3).

Chọn Sao chép đường liên kết và nhấn Xong

Bước 3: Bạn dán đường link vào trình duyệt khác và đăng nhập với tài khoản Google khác. Tiếp theo, bạn click vào dấu mũi tên ở tên thư mục chia sẻ (1) => Thêm lối tắt vào Drive (2).

Chọn Thêm lối tắt vào Drive

Tiếp theo, bạn chọn Drive của tôi (3) => Thêm lối tắt (4).

Chọn Drive của tôi và nhấn vào Thêm lối tắt

Bước 4: Bạn truy cập vào Drive của tôi (1) => click chuột phải vào thư mục tạo bản sao (2) => Tạo bản sao (3).

Chọn Tạo bản sao

Sau đó, thư mục tạo bản sao sẽ hiển thị cùng với thư mục gốc trên Google Drive.

Thư mục tạo bản sao sẽ hiển thị cùng với thư mục gốc trên Google Drive

Với hướng dẫn trong bài viết, bạn có thể dễ dàng tạo bản sao file, thư mục trong Google Drive và có thể chia sẻ file, thư mục đó cho người khác mà không ảnh hưởng đến file gốc. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận