Bảng mã gõ tiếng Việt Telex, VNI và VIQR trên UniKey

Hiện nay bộ công cụ gõ tiếng Việt Unikey đã rất hoàn chỉnh và hoạt động hoàn hảo với ba kiểu gõ phổ biến là Telex, VNI và VIQR. Trong bài viết này, Thủ thuật phần mềm sẽ gửi đến các bạn Bảng mã gõ tiếng Việt Telex, VNI và VIQR trên UniKey.

Bảng mã gõ tiếng Việt Telex, VNI và VIQR trên Unikey

1. Download Unikey

Các bạn có thể tải Unikey về tại đây: https://www.unikey.org/

2. Bảng gõ dấu chung

Mỗi kiểu gõ lại có các thao tác khác nhau với các nguyên âm/ dấu.

Nhìn chung thì Bảng gõ Telex là kiểu gõ hiện đại và có tốc độ tương đối nhanh nhất. Bảng Gõ Telex chỉ sử dụng duy nhất các phím chữ với thao tác gõ lập là chủ yếu. Ngoài ra có một số phím tắt cho các kí tự Ơ, Ư. Hiện nay giới trẻ chủ yếu gõ theo Telex vì đây phổ biến trên cả điện thoại.

Bảng gõ VNI/VIQR có thể gọi là biến thể của nhau với nhiều điểm tương đồng về thao tác. Cơ bản là VIQR được phát triển từ ngày xưa, khi chưa thể gõ được tiếng Việt thì các bạn trẻ thường nhắn tin với nhau sử dụng kí tự đặc biệt như: ^, ~,… làm dấu cho chữ. Và để viết được kí tự kia cần giữ phím Shift. VNI thì là rút gọn của VIQR khi không cần giữ phím Shift và thay đổi một chút.

Nguyên âm/ Dấu

Kiểu gõ VNI

Kiểu gõ Telex

Kiểu gõ VIQR

ă

a8

aw

a(

â

a6

aa

a^

ê

e6

ee

e^

ô

o6

oo

o^

ơ

o7

ow – [

o+

ư

u7

uw – w - ]

u+

đ

d9

dd

dd

Sắc

1

s

'

Huyền

2

f

`

Hỏi

3

r

?

Ngã

4

x

~

Nặng

5

j

.

Xóa dấu

0

z

-

Ví dụ:
Thủ thuật phần mềm

Vi1 Du5:
Thu3 Thua6t5 Pha6n1 Me6m2

Vis Duj:
Thur Thuaatj Phaanf Meemf

Vi' Du.:
Thu? Thua^t. Pha^n` Me^m`

3. Kiểu gõ Telex

Telex là một kiểu gõ hiện đại và phổ biến.

s

Dấu sắc

f

Dấu huyền

r

Dấu hỏi

x

Dấu ngã

j

Dấu nặng

z

Hủy dấu

aa

â

ee

ê

oo

ô

dd

đ

ow – [

ơ

uw - ] - w

ư

Một số ví dụ:

Tiếng Việt

Cách gõ

Trong đầm gì đẹp bằng sen

Trong ddaamf gif ddepj bawngf sen

Bà già lái máy bay

Baf giaf lais mays bay

4. Kiểu gõ VNI

a6

â

e6

ê

o6

ô

o7

ơ

u7

ư

d9

đ

1

Sắc

2

Huyền

3

Hỏi

4

Ngã

5

Nặng

0

Xóa dấu

Một số ví dụ:

Tiếng Việt

Cách gõ

Một mùa thu đi qua

Mo6t5 mua2 thu d9i qua

Thế giới vũ trụ thật bao la

The61 gio7i1 vu4 tru5 tha6t5 bao la

5. Kiểu gõ VIQR

a(

ă

a^

â

e^

ê

o^

ô

o+

ơ

u+

ư

dd

đ

'

Sắc

`

Huyền

?

Hỏi

~

Ngã

.

Nặng

-

Xóa dấu

Ví dụ:

Tiếng Việt

Cách gõ

Ngày Quốc Khánh 2/9

Nga`y Quo^'c Kha'nh 2/9

Sắp đến Tết rồi

Sa('p dde^'n Te^'T ro^`i

Trong bài viết này, Thủ thuật phần mềm đã gửi đến các bạn bảng gõ các kiểu chữ Telex, VNI, VIQR. Chúc các bạn một ngày vui vẻ!

Viết bình luận