3 cách khóa máy tính Windows 10 cực nhanh

3 cách khóa máy tính Windows 10 cực nhanh

Khoá máy tính là phương pháp nhanh gọn đơn giản giúp chúng ta bảo về máy tính của mình trước người lạ khi chúng ta cần phải rời máy tính đột xuất trong thời gian ngắn thay vì phải tắt hẳn máy tính đi.