Kiểm tra tốc độ đánh máy của bạn

Kiểm tra tốc độ đánh máy của bạn

Bạn muốn kiểm tra tốc độ đánh máy của mình để xác định mình đạt mốc nào từ đó có định hướng rèn luyện và phát triển. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn cách Kiểm tra tốc độ đánh máy của bạn.