Cách đổi địa chỉ IP trên máy tính

Cách đổi địa chỉ IP trên máy tính

Đổi địa chỉ IP trên máy tính là một phương pháp để chúng ta khắc phục một số lỗi về mạng như bị dấu chấm than, tăng tốc độ cho mạng hay để truy cập những trang web bị chặn.