Xoay đồ thị 3D trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn cách xoay đồ thị 3D trong Excel 2013.

Chart 3-D Rotation

Ví dụ có biểu đồ sau cần quay theo kiểu 3D:

Biểu đồ cần quay theo kiểu 3D

Bước 1: Chuột phải vào đối tượng trong biểu đồ -> 3-D Rotation…

Chuột phải vào đối tượng trong biểu đồ chọn 3-D Rotation...

Bước 2: Hộp thoại Format Chart Area xuất hiện -> di chuyển xuống 3-D Rotation nhập các dữ liệu như sau:

+ X Rotation: Nhập góc quay cho trục X.

+ Y Rotation: Nhập góc quay cho trục Y.

X Rotation: Nhập góc quay cho trục X; Y Rotation: Nhập góc quay cho trục Y

Bước 3: Sau khi nhập xong các giá trị đồ thị tự động quay theo số liệu đã nhập -> kết quả:

Đồ thị tự động quay theo số liệu đã nhập

- Tương tự bạn có thể quay 3-D Rotation với các đối tượng khác có trong biểu đồ. Ví dụ với nội dung trên trục Y -> chuột phải chọn 3-D Rotation:

Chọn nội dung trên trục Y - chuột phải chọn 3-D Rotation

- Hộp thoại xuất hiện lựa chọn góc quay:

Hộp thoại xuất hiện lựa chọn góc quay

- Tương tự thực hiện 3-D Rotation với các đối tượng còn lại của biểu đồ -> được kết quả:

Thực hiện 3-D Rotation với các đối tượng còn lại của biểu đồ

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về cách xoay đồ thị 3D trong Excel 2013.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận