Các bước thiết lập lại biểu đồ trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn các bước thiết lập lại biểu đồ trong Excel 2013.

Change Chart Type

Sau khi đã tạo xong biểu đồ nếu bạn không ưng ý về kiểu biểu đồ đã chọn bạn có thể thực hiện như sau để thay đổi kiểu biểu đồ một cách đơn giản và nhanh nhất:

Bước 1: Kích chọn vào biểu đồ muốn thiết lập -> Design -> Change Chart Type:

Kích chọn vào biểu đồ muốn thiết lập - Design - Change Chart Type

Bước 2: Hộp thoại Change Chart Type xuất hiện -> kích chọn tab All Charts -> lựa chọn các nhóm biểu đồ bên phía tay trái của hộp thoại:

Hộp thoại Change Chart Type xuất hiện - kích chọn tab All Charts

Một số nhóm biểu đồ hay sử dụng:

- Column: Nhóm biểu đồ hình cột.

- Line: Nhóm biểu đồ đường thẳng

- Pie: Nhóm biểu đồ hình tròn.

- Bar: Nhóm biểu đồ nằm ngang.

- Area: Nhóm biểu đồ theo kiểu diện tích.

- XY: Nhóm biểu đồ theo tọa độ x, y.

Bước 3: Sau khi lựa chọn xong các nhóm biểu đồ -> chọn biểu đồ muốn thiết lập lại cho biểu đồ cũ -> kích chọn OK:

Chọn biểu đồ muốn thiết lập lại cho biểu đồ cũ - kích chọn OK

- Sau khi lựa chọn xong kiểu biểu đồ muốn thiết lập lại -> biểu đồ mới thay thế là:

Biểu đồ mới được thay thế

Trên đây là hướng dẫn chi tiết các bước thiết lập lại biểu đồ trong Excel 2013.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận