Sắp xếp cơ sở dữ liệu trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn cách sắp xếp cơ sở dữ liệu trong Excel.

Data Sort

Sắp xếp dữ liệu là việc không thể thiếu khi làm việc trong Excel.

1. Sắp xếp dữ liệu kiểu đơn giản.

Bước 1: Lựa chọn vùng dữ liệu cần sắp xếp -> Data -> Sort:

Lựa chọn vùng dữ liệu cần sắp xếp - Data - Sort

Bước 2: Hộp thoại Sort xuất hiện lựa chọn trường dữ liệu cần sắp xếp trong mục Sort by -> lựa chọn kiểu sắp xếp trong mục Order, ví dụ ở đây sắp xếp doanh thu theo thứ tự từ bé tới lớn:

Chọn trường dữ liệu cần sắp xếp trong mục Sort by

Sau khi kích chọn OK được kết quả:

Sau khi kích chọn OK được kết quả

2. Sắp xếp tên theo thứ tự abc.

Bước 1: Insert thêm 3 cột họ, tên lót và tên như hình:

Insert thêm 3 cột họ, tên lót và tên như hình

Bước 2: Copy toàn bộ cột Tên NV sang cột Tên -> nhấn tổ hợp phím Ctrl + H -> hộp thoại xuất hiện trong mục:

- Find What: nhập dấu sao và phím cách.

- Mục Rreplace with để trống

-> Cuối cùng kích chọn Replace All:

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + H để mở hộp thoại

Bước 3: Sau khi kích chọn Replace All được kết quả:

Kích chọn Replace All được kết quả

Bước 4: Tại ô C9 trong cột Họ nhập công thức như hình:

Tại ô C9 trong cột Họ nhập công thức như hình

Bước 5: Nhấn Enter và thực hiện sao chép công thức cho các giá trị còn lại trong cột được kết quả:

Nhấn Enter và thực hiện sao chép công thức cho các giá trị còn lại

Bước 6: Thực hiện copy toàn bộ cột Họ paste lại theo kiểu Paste Value -> Copy lại cột Họ -> dán sang cột Tên lót -> nhấn tổ hợp phím Ctrl + H -> hộp thoại xuất hiện trong mục:

- Find what: Nhập dấu sao và dấu cách.

- Replace with: Để trống.

- Cuối cùng nhấn Replace All:

Find what: Nhập dấu sao và dấu cách

Bước 7: Thực hiện Copy và Paste lại cột Tên lót theo kiểu Paste Value. Tại ô C9 của cột Họ nhập công thức như hình vẽ:

Tại ô C9 của cột Họ nhập công thức như hình

Bước 8: Sau khi nhấn Enter -> thực hiện sao chép công thức cho các giá trị còn lại trong cột được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại trong cột

Bước 9: Thực hiện CopyPaste cột Họ theo kiểu Paste Value được kết quả:

Thực hiện Copy và Paste cột Họ theo kiểu Paste Value

Bước 10: Lựa chọn toàn bộ bảng dữ liệu vào Data -> Sort -> hộp thoại xuất hiện nhập các giá trị như hình vẽ (để thêm trường sắp xếp kích chọn Add Level):

Nhập các giá trị trong hộp thoại Sort

Bước 11: Sau khi kích chọn OK toàn bộ dữ liệu trong bảng được sắp xếp:

Dữ liệu trong bảng được sắp xếp lại

- Trường hợp bạn muốn gộp 3 cột Họ, Tên lót, Tên thành cột Họ và tên thực hiện ghép 3 chuỗi chèn thêm dấu cách:

Gộp 3 cột Họ, Tên lót, Tên thành cột Họ và tên

- Nhấn Enter -> thực hiện sao chép cho các giá trị còn lại trong cột -> thực hiện Copy lại cột Họ và tên Paste theo kiểu Paste Value -> xóa 3 cột Họ, Tên lót, Tên được kết quả:

Thực hiện sao chép cho các giá trị còn lại trong cột

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sắp xếp cơ sở dữ liệu trong Excel 2013.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận