PPM là gì?

Trong quá trình học tập và làm việc các bạn có gặp từ PPM, nhưng các bạn không hiểu PPM là gì? Viết tắt của từ nào? Vậy mời các bạn cùng tìm hiểu về từ viết tắt PPM trong bài viết dưới đây nhé.

PPM là gì

Dưới đây bài viết chia sẻ đến các bạn các ý nghĩa của PPM, mời các bạn cùng theo dõi nhé.

PPM là viết tắt của cụm từ tiếng Anh parts per million có nghĩa là một phần triệu \[(\frac{1}{{1000000}})\]

PPM là đơn vị đo vô cùng nhỏ, dùng để mật độ thường dành cho các mật độ tương đối thấp. PPM là đơn vị vô cùng nhỏ nên thường chỉ dùng làm đơn vị đo các kim loại, khí hiếm.

Giá trị của PPM là:

$$PPM = \frac{1}{{1000000}}$$ = 10-6

Giá trị của PPM

Nó thường chỉ tỷ lệ của lượng một chất trong tổng số lượng của hỗn hợp chứa chất đó. Ở đây lượng có thể hiểu là khối lượng, thể tích, số hạt (số mol),... Trong trường hợp 1 chất được coi là cực kỳ loãng khi mà nồng độ chỉ chiếm 1ppm tương ứng với 1 miligram trên 1 lít chất lỏng hay trên 1kg.

$$1PPM=\frac{{1mg}}{{kg}}$$ hay $$1PPM =\frac{{1mg}}{{l}}$$

Ngoài ra PPM là định dạng tệp hình ảnh, tệp PPM là hình ảnh màu 24-bit màu được định dạng bằng định dạng văn bản. Nó lưu mỗi điểm ảnh (pixel) với số lượng từ 0 đến 65536 pixel để xác định màu của điểm ảnh.

PPM định dạng tệp hình ảnh

Các tệp PPM cũng lưu trữ chiều cao và chiều rộng của hình ảnh, dữ liệu khoảng trắng và giá trị màu tối đa. Định dạng này sử dụng định dạng không nén và không hiệu quả so với các định dạng hình ảnh bitmap khác, vì vậy nó hiếm khi được sử dụng để lưu trữ hình ảnh lớn.

Trên đây ThuThuatPhanMem.vn đã chia sẻ đến các bạn hai ý nghĩa của từ viết tắt PPM đó là một đơn vị đo và cũng là một định dạng lưu trữ ảnh. Hi vọng qua bài viết này bạn nào chưa hiểu về PPM cũng sẽ hiểu rõ hơn về từ viết tắt này.

Viết bình luận