Kích thước ảnh đại diện Facebook chuẩn

Bạn muốn khi lựa chọn 1 bức ảnh đặt làm ảnh đại diện hiển thị trên Facebook giữ nguyên được chất lượng, không bị vỡ nét và mất nét. Để làm được điều đó bạn cần biết các thông số về kích thước avatar để hiển thị chính xác bức ảnh đại diện của mình

Khái niệm ảnh đại diện Facebook là khái niệm quen thuộc và phổ biến đối với người dùng, nó được hiển thị phía trên cùng và ở dạng hình vuông:

Ảnh đại diện Facebook được hiển thị phía trên cùng và ở dạng hình vuông

- Kích thước chuẩn ảnh đại diện Facebook chuẩn là: 170 *170 pixel, bạn cần chọn ảnh có kích thước tối thiểu 170*170 pixcel để làm Avatar Facebook.

+ Kích thước ảnh đại diện Facebook chuẩn hiển thị trên máy tính 170 * 170 pixcel

+ Kích thước ảnh đại diện Facebook chuẩn hiển thị trên điện thoại thông minh: 128 * 128 pixcel

+ Kích thước ảnh đại diện Facebook chuẩn hiển thị trên điện thoại thông thường là 36 * 36 pixcel

Kích thước ảnh đại diện Facebook chuẩn hiển thị trên máy tính 170 * 170 pixel

Trường hợp bạn lựa chọn ảnh đại diện quá nhỏ hoặc vượt quá kích thước avatar Facebook đưa ra thông báo:

Ảnh đại diện quá nhỏ hoặc vượt quá kích thước avatar Facebook đưa ra thông báo

Viết bình luận