iTaxViewer - Phần mềm đọc file XML

Để nộp tờ khai thuế trực tuyến bạn cần dùng phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK để xuất ra file báo cáo dạng XML, để đọc được định dạng này ta cần dùng phần mềm iTaxViewer. Bài viết này hướng dẫn các bạn tải, cài đặt và sử dụng phần mềm đọc file XML iTaxViewer.

1. Tải phần mềm về máy

Để tải phần mềm về máy bạn truy cập vào đường link: http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp

Tải phần mềm về máy

2. Cài đặt phần mềm

Sau khi tải phần mềm về máy tiến hành cài đặt phần mềm theo các bước sau:

Bước 1: Sau khi cài đặt phần mềm thành công, chuột phải vào biểu tượng phần mềm -> Run as administrator:

Chuột phải vào biểu tượng phần mềm - Run as administrator

Bước 2: Kích chọn Next tiếp tục cài đặt:

Kích chọn Next tiếp tục cài đặt

Bước 3: Lựa chọn đường dẫn lưu file cài đặt, bạn nên để mặc định -> chọn Next:

Lựa chọn đường dẫn lưu file cài đặt

Bước 4: Lựa chọn tên thư mục chứa file cài đặt, bạn nên để mặc định -> chọn Next:

Lựa chọn tên thư mục chứa file cài đặt

Bước 5: Kích chọn Next tiếp tục cài đặt:

Kích chọn Next tiếp tục cài đặt

Bước 6: Kích chọn Install để bắt đầu quá trình cài đặt:

Kích chọn Install để bắt đầu quá trình cài đặt

Cuối cùng kích chọn Finish hoàn thành quá trình cài đặt, biểu tượng phần mềm hiển thị trên nền Desktop.

3. Sử dụng iTaxViewer đọc file XML

Bước 1: Chuột phải  vào biểu tượng phần mềm chọn Open:

Chuột phải  vào biểu tượng phần mềm chọn Open

Bước 2: Giao diện phần mềm hiển thị như hình dưới, kích chọn biểu tượng mở tệp hồ sơ để đọc file có định dạng .xml:

Kích chọn biểu tượng mở tệp hồ sơ

Bước 3: Lựa chọn đường dẫn tới file có định dạng xml -> Open:

Lựa chọn đường dẫn tới file có định dạng xml

Kết quả định dạng .xml được mở trên iTaxViewer:

Kết quả định dạng .xml được mở trên iTaxViewer

Ngoài ra bạn có thể lựa chọn tính năng In hồ sơ để in file vừa mở:

Lựa chọn tính năng In hồ sơ để in file vừa mở

Với file .xml có chữ kí điện tử bạn có thể sử dụng thêm tính năng Xác minh chữ kí điện tử:

Tính năng Xác minh chữ kí điện tử

Trên đây là giới thiệu chi tiết Phần mềm đọc file XML giúp bạn xử lý tốt trong quá trình làm việc. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận