XML

Thủ thuật XML, hướng dẫn XML, tổng hợp các bài viết về XML

Đọc file XML Online

Đọc file XML Online

File XML là dạng ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (Extensible Markup Language) thường được sử dụng trên các trang web và mã nguồn nhúng .

Cách chuyển file XML sang Excel nhanh chóng

Cách chuyển file XML sang Excel nhanh chóng

XML viết tắt của cụm từ "Extensible Markup Language" hay còn gọi là "ngôn ngữ đánh dấu mở rộng" do Tổ hợp web toàn cầu (W3C) đề nghị

iTaxViewer - Phần mềm đọc file XML

iTaxViewer - Phần mềm đọc file XML

Để nộp tờ khai thuế trực tuyến bạn cần dùng phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK để xuất ra file báo cáo dạng XML, để đọc được định dạng này ta cần dùng phần mềm iTaxViewer.

Cách đọc file báo cáo thuế XML bằng iTaxViewer

Cách đọc file báo cáo thuế XML bằng iTaxViewer

Hiện nay việc kê khai thuế đều thực hiện trực tuyến qua mạng Internet. Hồ sơ thuế đều theo định dạng dữ liệu mới là XML. Với định dạng này bạn cần sử dụng thêm phần mềm hỗ trợ để có thể đọc được nội dung. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn Cách đọc file XML bằng iTaxViewer.