Hướng dẫn sử dụng chức năng Find và Replace trong Excel

Với bảng tính Excel có lượng dữ liệu lớn việc tìm kiếm và thay thế các ô dữ liệu nếu làm theo cách thủ công rất mất thời gian. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng chức năng Find Replace trong Excel.

1. Tìm kiếm dữ liệu Find

Chú ý nên đặt con trỏ chuột tại vị trí đầu tiên của file Excel.

Bước 1: Có 2 cách để bạn lựa chọn chức năng Find.

- Cách 1: Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F.

- Cách 2: Vào thẻ Home -> Chọn Find & Select -> Find.

Find

Bước 2: Hộp thoại xuất hiện nhập từ khóa cần tìm kiếm trong mục Find What -> Find Next.

Find Next

Bước 3: Muốn tìm tất cả kích chọn Find All => kết quả:

Find All

2. Thay thế dữ liệu Replace

Chú ý nên đặt con trỏ chuột tại vị trí đầu tiên của file Excel.

Bước 1: Có 2 cách để bạn lựa chọn chức năng Replace.

- Cách 1: Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + H.

- Cách 2: Vào thẻ Home -> Chọn Find & Select -> Replace.

Replace

Bước 2: Hộp thoại xuất hiện, nhập giá trị cần thay thế trong mục Find What, giá trị thay thế trong mục Replace with. Như ở ví dụ sẽ thay thế giá trị D01ES bằng D01ES. Nhấn nút Replace sẽ thay thế từng vị trí tìm được. Nếu bạn muốn thay thế tất cả kích chọn Replace All.

Replace All

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận