Find

Thủ thuật Find, hướng dẫn Find, tổng hợp các bài viết về Find

Hàm FIND trong Excel – Cách dùng và ví dụ

Hàm FIND trong Excel – Cách dùng và ví dụ

Hàm FIND trong Excel là một hàm trong nhóm hàm TEXT, các bạn có thể sử dụng hàm FIND để tìm vị trí của một chuỗi văn bản con trong văn bản khác.

Hướng dẫn sử dụng chức năng Find và Replace trong Excel

Hướng dẫn sử dụng chức năng Find và Replace trong Excel

Với bảng tính Excel có lượng dữ liệu lớn việc tìm kiếm và thay thế các ô dữ liệu nếu làm theo cách thủ công rất mất thời gian. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng chức năng Find và Replace trong Excel.