2 phần mềm tìm, gỡ mật khẩu trên Word, Excel tốt nhất

Bài viết nà giới thiệu với các bạn 2 phần mềm tìm, gỡ mật khẩu trên Word, Excel tốt nhất.

1. Word And Excel Password Recovery Wizard

Word And Excel Password Recovery Wizard

Word And Excel Password Recovery Wizard là phần mềm giúp bạn tìm và khôi phục lại mật khẩu miễn phí được đánh giá là tốt nhất hiện nay. Nó có thể khôi phục mật khẩu với độ dài tối đa 8 kí tự.

Những tính năng chính:

- Tìm và khôi phục lại mật khẩu đã mất.

- Phần mềm hỗ trợ đa ngôn ngữ.

- Với phiên bản mới tốc độ khôi phục nhanh gấp 5 lần phiên bản trước đó.

Tuy nhiên Word And Excel Password Recovery Wizard chưa hỗ trợ tìm và lấy lại mật khẩu trên Word 2007 trở đi. Bạn có thể tải miễn phí phần mềm đó trên trang: http://www.freewordexcelpassword.com/index.php?id=download

2. Guaword (Guaranteed Word Decrypter)

Guaword

Guaranteed Word Decrypter là phần mềm miễn phí phá mật khẩu trên các file Word, Excel.

Tính năng chính: Phá mật khẩu có độ phức tạp cao, mật khẩu có độ dài khá lớn.

Nhược điểm: Thời gian phá mật khẩu tương đối lớn. Tuy nhiên hiệu quả vẫn phá được mật khẩu.

Bạn có thể tải phần mềm bằng cách click vào đường link sau: http://www.softpedia.com/get/Security/Decrypting-Decoding/Guaranteed-Word-Decrypter.shtml.

Viết bình luận