Cách thay đổi thư mục Download mặc định trên mọi trình duyệt Chrome, Cốc Cốc, Edge, Firefox

Bạn đừng nghĩ để tải dữ liệu trên mạng cần phải có công cụ download chuyên nghiệp như Internet Download Manager. Chỉ cần bạn có sẵn trình duyệt web bạn có thể tải dữ liệu về máy. Tuy nhiên với các trình duyệt web khi bạn tải dữ liệu về mặc định đặt cùng với Windows điều đó gây khó dễ cho các bạn khi xác định đường dẫn. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn Cách thay đổi thư mục Download mặc định trên mọi trình duyệt Chrome, Cốc Cốc, Edge, Firefox giúp bạn xác định dễ dàng vị trí file dữ liệu sau tải.

1. Thay đổi thư mục Download trên Google Chorme

Bước 1: Kích chọn biểu tượng 3 dấu gạch ngang trên Google Chorme -> Cài đặt:

Kích chọn biểu tượng 3 dấu gạch ngang chọn Cài đặt

Bước 2: Hộp thoại xuất di chuyển xuống phía cuối cùng hộp thoại -> chọn Nâng cao:

chọn Nâng cao

Bước 3: Trong mục Tải xuống phần Vị trí lưu kích chọn Thay đổi để thay đổi vị trí thư mục Download:

Trong mục Tải xuống phần Vị trí lưu kích chọn Thay đổi

Bước 4: Lựa chọn đường dẫn mới muốn lưu thư mục Download -> kích chọn OK:

Lựa chọn đường dẫn mới muốn lưu thư mục Download

2. Thay đổi thư mục Download trên Firefox

Bước 1: Kích chọn biểu tượng dấu gạch ngang góc phải trình duyệt -> chọn Tùy chọn:

Kích chọn biểu tượng dấu gạch ngang góc phải trình duyệt chọn Tùy chọn

Bước 2: Hộp thoại xuất hiện di chuyển xuống mục File and Applications trong phần Tải xuống kích chọn Duyệt để thay đổi vị trí thư mục Download mặc định:

Trong mục File and Applications, phần Tải xuống kích chọn Duyệt

Bước 3: Lựa chọn đường dẫn tới vị trí mới muốn lưu các file dữ liệu tải về -> kích chọn Select Folder:

Lựa chọn đường dẫn tới vị trí mới muốn lưu các file dữ liệu tải về

3. Thay đổi thư mục Download trên Edge

Bước 1: Kích chọn biểu tượng 3 dấu gạch ngang trên trình duyệt -> Settings:

Kích chọn biểu tượng 3 dấu gạch ngang trên trình duyệt chọn Settings

Bước 2: Kích chọn View advanced settings:

Kích chọn View advanced settings

Bước 3: Trong mục Download phần Save downloaded files to kích chọn Change để thay đổi vị trí lưu file tải xuống:

Trong mục Download phần Save downloaded files to kích chọn Change

Bước 4: Lựa chọn đường dẫn để lưu dữ liệu tải về -> kích chọn Select Folder:

Lựa chọn đường dẫn để lưu dữ liệu tải về

4. Thay đổi thư mục Download trên Cốc Cốc

Bước 1: Kích chọn biểu tượng Cốc Cốc -> Cài đặt:

Kích chọn biểu tượng Cốc Cốc - Cài đặt

Bước 2: Trong mục Tải về và Torrent di chuyển xuống phía dưới chọn Tải xuống -> Thay đổi để thay đổi vị trí lưu dữ liệu tải về từ trình duyệt:

Trong mục Tải về và Torrent xuống phần Tải xuống chọn Thay đổi

Bước 3: Lựa chọn đường dẫn tới vị trí cần lưu -> kích chọn OK:

Lựa chọn đường dẫn tới vị trí cần lưu - kích chọn OK

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách thay đổi thư mục Download mặc định trên mọi trình duyệt Chrome, Cốc Cốc, Edge, Firefox. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận