Cách đổi DNS trên iPhone

Đổi DNS trên iPhone giúp bạn truy cập Internet nhanh và ổn định hơn. Trong một số trường hợp thì đổi DNS giúp bạn chặn quảng cáo hoặc by pass iCloud. Dưới đây là hướng dẫn cách đổi DNS trên iPhone nhanh nhất. Mời bạn cùng tham khảo.  

Cách đổi DNS trên iPhone

1. Đổi DNS trên iOS cũ

Bước 1: Bạn vào Settings => Wi-Fi (1) => chạm vào chữ (i) (2).

Chạm vào chữ (i)

Bước 2: Bạn chạm vào mục DNS (1) => thay đổi địa chỉ DNS mới (2) => chạm vào Wi-Fi (3) để trở lại.

Chạm vào Wi-Fi để trở lại

2. Đổi DNS trên iOS mới

Bước 1: Bạn vào Cài đặt (1) => Wi-Fi (2).

Chọn Wi-Fi

Bước 2: Bạn chạm vào chữ (i) (1) => Định cấu hình DNS (2).

Chọn Định cấu hình DNS

Bước 3: Bạn chọn Thủ công (1) => Thêm máy chủ (2) => thêm địa chỉ DNS mới (3) Thêm máy chủ (4) để thêm địa chỉ DNS phụ (5) => Lưu (6).

Thêm địa chỉ DNS phụ

Với cách đổi DNS cho iPhone, bạn có thể khắc phục tình trạng internet “rùa bò” trong những ngày đứt cáp quang biển. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận