Cách xem dung lượng file ảnh trên iPhone

Trên các thiết bị Android thì chúng ta có thể dễ dàng xem dung lượng ảnh và có thể xóa bớt ảnh đi nếu dung lượng ảnh chiếm quá nhiều bộ nhớ. Trên iOS thì chúng ta không thể xem dung lượng ảnh trong Photo Album được nhưng với một vài thủ thuật sau đây thì chúng ta có thể kiểm tra dung lượng ảnh khá dễ dàng.

Cách xem dung lượng file ảnh trên iPhone

1. Kiểm tra dung lượng ảnh qua ứng dụng Tệp

Bước 1: Bạn mở ảnh cần kiểm tra dung lượng và chạm vào biểu tượng Chia sẻ (1) => Lưu vào tệp (2).

Chọn Lưu vào tệp

Bước 2: Bạn chọn đường dẫn để lưu ảnh là iCloud Drive (1) => chọn thư mục (2) => Thêm (3).

Chọn đường dẫn để lưu ảnh iCloud Drive

Bước 3: Bạn mở ứng dụng Tệp, chọn iCloud Drive (1) => Thư mục (2).

Chọn Thư mục

Và cuối cùng chúng ta có thể xem hình ảnh với các thông tin như tên, ngày lưu và dung lượng ảnh như hình dưới:

Kết quả ta có thể xem hình ảnh với các thông tin chi tiết

2. Xem dung lượng ảnh iPhone qua máy tính

Bước 1: Bạn kết nối iPhone với máy tính qua cáp USB. Nếu có yêu cầu truy cập trên iPhone, bạn hãy cấp quyền truy cập ảnh bằng cách nhấn vào Cho phép.

Chọn Cho phép

Bước 2: Bạn This PC/My Computer trên máy tính. Tiếp theo, bạn click vào biểu tượng Apple iPhone (1) và truy cập đường dẫn ảnh (2). Tại đây, bạn có thể xem dung lượng file ảnh dễ dàng cùng với tên ảnh.

Click vào biểu tượng Apple iPhone và truy cập đường dẫn ảnh

3. Dùng ứng dụng Phím tắt (Shortcuts) để xem dung lượng ảnh

Bước 1: Bạn mở ứng dụng Shortcuts lên. Nếu máy của bạn chưa cài đặt thì bạn hãy tải về tại link sau (Yêu cầu iOS 12 trở lên) https://apps.apple.com/vn/app/shortcuts/id915249334

Trên màn hình chính của ứng dụng, bạn chạm vào Tạo phím tắt (1) => Tìm kiếm ứng dụng và tác vụ (2).

Chọn Tìm kiếm ứng dụng và tác vụ

Bước 2: Bạn tìm kiếm với từ khóa "lấy chi tiết hình ảnh" (1) => chọn phím tắt Lấy chi tiết hình ảnh (2).

Chọn Lấy chi tiết hình ảnh

Bước 3: Bạn chạm vào mục Chi tiết (1) => kéo xuống dưới và chọn mục Kích cỡ tệp (2).

Chọn mục Kích cỡ tệp

Bước 4: Sau khi quay lại trang chính, bạn chạm vào biểu tượng dấu (+) (1) => tìm kiếm với từ khóa "thông báo" (2) => chọn mục Hiển thị thông báo (3).

Chọn mục Hiển thị thông báo

Bước 5: Bạn chạm vào dòng chữ Xin chào mọi người (1) và xóa dòng chữ đó đi. Tiếp theo, bạn chạm vào dòng Kích cỡ tệp (2) ở phía trên bàn phím ảo => Tiếp (3).

Chạm vào dòng Kích cỡ tệp ở phía trên bàn phím ảo và chọn Tiếp

Bước 6: Bạn đặt tên cho Shortcuts (1) => Xong (2).

Đặt tên cho Shortcuts rồi bấm Xong

Bước 7: Bạn chạm vào biểu tượng dấu 3 chấm (1) trên shortcut vừa tạo => Gạt công tắc Trong bảng chia sẻ sang Bật (2) => Xong (3).

Gạt công tắc Trong bảng chia sẻ sang Bật

Bước 8: Bạn mở ứng dụng Ảnh, mở ảnh cần xem dung lượng và chạm vào biểu tượng Chia sẻ (1) => Chọn Shortcut Dung lượng ảnh (2).

Chọn Shortcut Dung lượng ảnh

Sau đó, thông báo hiện sẽ lên ở trên góc màn hình của bạn về dung lượng của bức ảnh như hình dưới là được.

Thông báo hiện lên trên góc màn hình của bạn về dung lượng của bức ảnh là thành công

4. Sử dụng app The Photo Investigator

Bước 1: Bạn tìm kiếm ứng dụng The Photo Investigator hoặc tải về qua link https://apps.apple.com/us/app/the-photo-investigator/id571574618.

Bạn chạm vào Nhận để tải về máy.

Chạm vào Nhận để tải về máy

Bước 2: Bạn mở ứng dụng, chạm vào biểu tượng hình ảnh (1) => chạm vào OK (2) để cấp quyền truy cập ảnh.

Chạm vào biểu tượng hình ảnh và nhấn vào OK

Bước 3: Bạn mở bức ảnh bất kì để xem thông tin. Mình lấy ví dụ với bức ảnh Nhà hát Opera (1) và thông tin về dung lượng bức ảnh sẽ được hiển thị ở phần File Size (2).

Ví dụ với bức ảnh Nhà hát Opera và thông tin về dung lượng bức ảnh được hiển thị ở phần File Size

Với những thủ thuật xem dung lượng file ảnh trên iPhone trong bài viết, chúng ta có thể xem chi tiết những bức ảnh và có thể xóa bớt những file ảnh dung lượng cao để giải phóng dung lượng. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận