Các lỗi thường gặp trong Microsoft word và cách khắc phục

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết các lỗi thường gặp trong Microsoft word và cách khắc phục.

1. Dấu gạch chân zíc zắc màu đỏ dưới dòng chữ

Trường hợp bạn soạn thảo nhưng toàn bộ văn bản bị gạch chân, đây là do tính năng kiểm tra lỗi chính tả của Word đang được bật.

Văn bản bị lỗi

Bạn hãy thực hiện theo bước sau:

Bước 1: Vào thẻ File -> Options.

Options

Bước 2: Chọn thẻ Proofing -> bỏ dấu tích trong mục Check Spelling as you type.

Check Spelling as you type

2. Lỗi khi gõ chữ "i" chuyển thành chữ "I"

Bước 1: Vào thẻ File -> Options.

Options

Bước 2: Vào thẻ Proofing -> AutoCorrects options.

AutoCorrects options

Bước 3: Gõ chữ i thường và tìm phía bên dưới nếu xuất hiện 1 chữ I hoa thì kích chọn -> nhấn Delete -> OK.

AutoCorrects

3. Lỗi khoảng trong 1 chữ khi gõ tiếng Việt

Bước 1: Vào thẻ File -> Options.

Options

Bước 2: Chọn thẻ Advanced -> Settings.

Settings

Bước 3: Bỏ tích chọn trong mục Adjust sentence and word spacing automaticall -> OK.

Adjust sentence and word spacing automaticall

4. Chữ hoa đầu dòng là nguyên âm có dấu tiếng việt bị thụt xuống

Bước 1: Vào thẻ File -> Options.

Options

Bước 2: Chọn thẻ Proofing -> AutoCorrect Options.

AutoCorrects options

Bước 3: Tại tab AutoCorrect bỏ tích chọn trong mục Correct TWo INitial CApitals -> OK.

Correct TWo INitial CApitals

5. Chuyển đổi đơn vị từ Inch sang Cm để dễ thao tác

Bước 1: Vào thẻ File -> Options.

Options

Bước 2: Chọn thẻ Advanced -> di chuyển chuột xuống phần Display trong mục Show measurements in units of bạn chọn Centimeters -> OK.

Show measurements in units of

6. Không chèn được số trang

Bước 1: Vào thẻ File -> Options.

Options

Bước 2: Chọn thẻ Advanced -> Bỏ tích chọn trong mục Show fields codes instead of their values.

Show fields codes instead of their values

7. Khi viết chữ tiếng việt bị lệch dấu trên kí tự chữ hoa

Bước 1: Vào thẻ File -> Options.

Options

Bước 2: Chọn Proofing -> Autocorrect Options.

AutoCorrects options

Bước 3: Chọn tab AutoCorrect -> bỏ tích chọn trong mục Correct TWo INitial CApitals -> OK.

Correct TWo INitial CApitals

8. Khi nhấn Enter xuống dòng xuất hiện số thứ tự đếm dòng

Bước 1: Vào thẻ PAGE LAYOUT -> kích chọn mũi tên trong mục Page Setup.

PAGE LAYOUT

Bước 2: Chọn thẻ Layout -> Line Numbers.

Line Numbers

Bước 3: Hộp thoại xuất hiện bỏ tích chọn trong mục Add Line numbering -> OK.

Add Line numbering

9. Nhấn phím tab nhưng xuất hiện dấu mũi tên

Bước 1: Vào thẻ File -> Options.

Options

Bước 2: Chọn thẻ Display -> bỏ tích chọn trong mục Tab characters -> OK.

OK

Trên đây là một số lỗi hay gặp trong Word hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận