Chèn và hiệu chỉnh Word Art trong Word

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết tới các bạn cách chèn và hiệu chỉnh Word Art trong Word.

1. Chèn Word Art trong Word

Bước 1: Vào thẻ Insert -> Text -> Word Art:

Vào thẻ Insert - Text - Word Art

Bước 2: Nhập nội dung cần tạo chữ nghệ thuật:

Nhập nội dung cần tạo chữ nghệ thuật

Bước 3: Sau khi nhập xong nội dung -> lựa chọn toàn bộ chữ cần tạo nghệ thuật -> thay đổi cỡ chữ, màu chữ… trên thanh công cụ nhanh:

Thay đổi cỡ chữ, màu chữ... trên thanh công cụ nhanh

2. Hiệu chỉnh Word Art.

-  Thay đổi kiểu chữ Word Art bằng cách kích chọn chữ nghệ thuật -> Format -> Word Art Styles gồm có các lựa chọn sau:

+ Text Fill: Lựa chọn màu cho chữ.

+ Text Outlinel: Lựa chọn màu viền cho chữ.

+ Text Effect: Lựa chọn hiệu ứng cho chữ.

Kích chọn Format - Word Art Styles

- Ví dụ ở đây lựa chọn hiệu ứng đổ bóng cho chữ:

Lựa chọn hiệu ứng đổ bóng cho chữ

- Kết quả chữ nghệ thuật sau khi hiệu chỉnh:

Kết quả chữ nghệ thuật sau khi hiệu chỉnh

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách chèn và hiệu chỉnh Word Art trong Word.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận