Cách giảm dung lượng file Excel

Bạn thường hay làm việc trong môi trường Excel, bạn rất khó chịu khi mất nhiều thời gian chờ đợi để mở file Excel có dung lượng lớn. Bài viết dưới đây hướng dẫn các bạn cách giảm dung lượng file Excel

Để giảm dung lượng file bạn cần xác định nguyên nhân khiến file của bạn có dung lượng khủng. Nếu không thể xác định được bạn có thể giảm dung lượng file bằng cách sau:

1. Lưu file dưới dạng tập tin nhị phân

2. Xóa bỏ định dạng ở hàng và cột trống

Để xóa bỏ định dạng hàng và cột trống bạn lựa chọn hàng và cột cần xóa -> vào thẻ Home -> Editing -> Clear -> Clear All

Lựa chọn hàng và cột cần xóa - vào thẻ Home - Editing - Clear - Clear All

3. Xóa bỏ các định dạng có điều kiện

Đôi khi tập tin của bạn có chứa định dạng có điều kiện, nó là một trong những nguyên nhân khiến file dữ liệu của bạn có dung lượng lớn. Để khắc phục bạn cần xóa bỏ định dạng có điều kiện. Vào thẻ Home -> Conditional Formating -> Clear Rules -> Clear Rules from entire Sheet:

Vào thẻ Home - Conditional Formating - Clear Rules - Clear Rules from entire Sheet

4. Nén hình ảnh có trong file Excel

File dữ liệu của bạn có chứa nhiều hình ảnh, thông thường hình ảnh có dung lượng khá lớn, do vậy để sử dụng hình ảnh trong file dữ liệu bạn cần nén file hình ảnh để giảm bớt dung lượng file.

Kích chọn file ảnh -> vào thẻ Format -> Compress pictures để nén hình ảnh:

Kích chọn file ảnh - vào thẻ Format - Compress pictures

Hộp thoại xuất hiện tích chọn mục Apply only to thí picture và mục Delete cropped areas of pictures để xóa bỏ vùng ảnh bị cắt) -> kích chọn OK để nén hình ảnh:

Tích chọn mục Apply only to thí picture và mục Delete cropped areas of pictures

Trên đây là một số phương pháp giúp bạn giảm dung lượng file Excel. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận