Văn khấn gia tiên tại nhà đầy đủ và chuẩn nhất

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên được lưu truyền từ thế hệ này qua thế khác, và nó trở thành một nét văn hóa đẹp trong truyền thống và vì thế mà trong mỗi ngôi nhà, chúng ta thường thấy hình ảnh bàn thờ tổ tiên đặt ở vị trí đẹp nhất và trang trọng nhất. Vào những dịp đặc biệt, để tỏ lòng thành kính “uống nước nhớ nguồn” gửi gắm đến các vị thần linh cũng như tổ tiên của chúng ta thì chắc hẳn ai cũng phải làm lễ khấn gia tiên. Hôm nay, bài viết của tôi sẽ tổng hợp những văn khấn gia tiên tại nhà đầy đủ và chuẩn nhất cho các bạn độc giả tham khảo.

Văn khấn gia tiên tại nhà đầy đủ và chuẩn nhất

Văn khấn 1: Văn khấn gia tiên vào tiết Nguyên Tiêu (ngày 15 tháng giêng)

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy:

- Hoàng thiên hậu Thổ chư vị Tôn Thần.

- Ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ Địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

- Tổ Tiên, Hiền khả, Hiền tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ khảo, Tổ tỷ)

Hôm nay là ngày……………………………………………………………………

Gặp tiết Nguyên liệu, tín chủ con cảm nghĩ thâm ân trời đất, chư vị Tôn thần, nhờ đức cù lao tiên tổ, mỗi niệm không quên. Do đó chúng con sắm sanh lễ vật, sử sang hương đăng, trần thiết trà quả dâng lên trước án.

Chúng con kính mời:

Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.

Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa.

Ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài Thần.

Cúi xin giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, chư vị Hương linh Gia Tiên nội ngoại trong họ, cúi xin thương xót con cháu giáng về linh sàng chứng giám tâm thành thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mới các vị vong linh, tiền chủ hậu chủ ở trong nhà này, đất này đồng lâm ăn tiền, đồng lai hâm hưởng, độ cho chúng con thân cung khảng thái, ản mệnh bình an. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng.

Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.

Văn khấn 2: Vào ngày mồng Một và ngày Rằm

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

- Con kính lạy chín Phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn Thần.

- Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ thần linh thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn Thần

- Con kính lạy Tổ tiên, Cam tằng tổ khảo tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…..

(Bố đã mất: Hiền khảo; mẹ: Hiền tỷ; ông: Tổ khảo; bà: Tổ tỷ; cụ ông: Tằng tổ khảo; cụ bà: Tằng tổ tỷ; anh em trai: Thệ huynh, Thệ đệ; chị em gái: Thệ Tỷ, Thê muội; cô gì, chú bác: Bá thúc cô dì tỷ muội)

Tín chủ (chúng) con là:………………………………………………………………….

Ngụ tại:…………………………………………………………………………………..

Hôm nay là ngày………..tháng……………..năm…………..gặp tiết……(nguyên đán, nguyên tiêu, ngày rằm, mồng một), tín chủ (chúng) con cảm nghĩ thâm ân trời đất, chư vị tôn thần, nhớ đức cù lao tiên tổ, mỗi niệm không quên, thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng xon thành tâm kính mời: Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài nghe thấu lời mời thương xót tín chủ, giáng lân trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời Tổ tiên, Cao tằng tổ khảo tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ….., cúi xin thương xót con cháu giáng về linh sàng, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ chúng con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ trong nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho gia đình chúng con luôn luôn khỏe mạnh, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hòa thuận.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Văn khấn vào ngày mồng Một và ngày Rằm

Văn khấn 3: Văn khấn gia tiên

Trước khi cúng khấn Gia tiên, bao giờ cũng phải cúng khấn Thổ Công trước, vì ngài là “Đệ nhất gia chi chủ”, để xin phép ngài cho Tổ tiên về hưởng lễ.

Nội dung bài văn khấn phải nói rõ ngày, tháng, năm, năm làm lễ, lý do làm lễ, liệt kê các lễ vật tiêu biểu và những điều cần cầu xin (nếu có).

Hôm nay là ngày…..tháng……năm……(âm lịch)

Nay con giữ việc phụng thờ tên là…………tuổi…………..

Ngụ tại………………………………..cùng toàn gia, trước bàn thờ Gia tiên bái lễ.

Kính dâng lễ bạc: Trầu rượu, trà nước, vàng hương, hoa quả cùng các phẩm vật.

Với tấm lòn thành nhân dịp……………………………………………….

Kính mời hương hồn nội, ngoại Gia tiên: Kỵ, cụ, ông, bà, cha mẹ, cô dì, chú bác……về chứng giám và hưởng lễ.

Con kính xin Gia tiên phù hộ độ trì cho cháu con hay ăn chóng lớn, người người khỏe mạnh, mùa màng bội thu, vượt qua tai ách, cuộc sống bình yên, gia đình hạnh phúc.

Cẩn cáo.

Văn khấn 4: Văn khấn gia tiên

Hôm nay là ngày…..tháng……năm………(âm lịch)

Tín chủ con là………………………………………………………..

Hiện đang ngụ tại……………………………………….cùng toàn gia quyến.

Cúc cung bái trước bàn thờ

Kính dâng lễ bạc hương hoa trầu rượu,

Cùng là phẩm vật trước sau

Lòng thành tâm nguyện thỉnh cầu Gia tiên:

Cao tằng tổ khảo đôi bên,

Cao tằng Tổ tỷ dưới trên người người,

Cô dì, chú bác kính mời

Đệ huynh đồng thỉnh tới nơi tùy đường:

Cúi xin hưởng chút lễ thường

Và xin phù hộ khang cường toàn gia.

Cẩn cáo.

Văn khấn 5: Văn khấn gia tiên khi cưới hỏi

Hôm nay là ngày………..tháng……………năm………………(âm lịch)

Bản gia ở tại thôn………………..xã (phường)……………..huyện (quận, thị xã)………….tỉnh (thành phố)………………………………………………..

Kính lạy chư vị Gia Thần

Kính lạy liệt vị Gia tiên

Con trai (hoặc con gái) của tín chủ là…………………….., năm nay………………..tuổi.

Kết duyên cùng……………………………người thôn…………………..xã huyện………………..tỉnh………………………………………………………………

Nay thủ tục hôn lễ đã thành, xin kính cáo Gia thần, Gia tiên.

Lại xin sắm biện lễ vật, kính xin bề trên nạp thụ, phù hộ cho các cháu giai lão trăm năm, vững bền hai họ.

Nghi thất nghi gia, con cháu thịnh đạt.

Cúi xin chư vị đại xá gia ân

Mọi sự hanh thông, cung trần bái thỉnh.

Cẩn cáo.

Văn khấn gia tiên khi cưới hỏi

Văn khấn 6: Văn khấn gia tiên vào ngày nguyên tiêu (rằm tháng giêng)

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Hôm nay là ngày rằm tháng giêng

Chúng con là………………………

Nhân dịp tiết Nguyên tiêu, chúng con sắm sanh lễ vật,

Sửa sang hương đăng, dâng lên trước án.

Chúng con kính mời:

- Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương,

- Ngài bản xưa Thần linh Thổ Địa.

- Ngài Ban gia Táo Quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài Thần.

Cúi xin chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Phù hộ độ trì cho toàn gia an ninh, khang thái

Sức khỏe dồi dào, bốn mùa tai qua nạn khỏi.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.

Văn khấn 7: Văn khấn gia tiên ngày tuần tiết, sóc vọng

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Kính lạy: - Hoàng thiên hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

(Tổ tiên, hiền kahro, hiền tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ cong sống thì thay bằng Tổ khảo, Tổ tỷ)

Hôm nay là ngày………

Gặp tiết…..(như Nguyên đán, Nguyên tiêu, ngày rằm, mồng một), tín chủ con cảm nghĩ thâm ân trời đất, chư vị tôn thần, nhớ đức cù lao tiên tổ, mỗi niệm không quên. Do đó chúng con sắm sanh lễ vật, sửa sang hương đăng, trần thiết trà quả dâng lên trước án.

Chúng con kính mời:

Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.

Ngài Bản xứ thần linh Thổ Địa.

Ngài Bản gia Táo Quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài Thần.

Cúi xin giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời (các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại trong họ) cúi xin thương xót con cháu giáng về linh sàng, chứng giám tâm thành thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị vong linh, tiền chủ hậu chủ ở trong nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, độ cho chúng con thân cung khang thái, bản mệnh bình an. Bốn màu không hạn ách nào xâm, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng.

Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.

Văn khấn 8: Văn cúng gia tiên (Nhân lễ cúng Tân gia)

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Văn cúng gia tiên (Nhân lễ cúng Tân gia)

Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Tín chủ (chúng) con là:…………………

Hôm nay là ngày……tháng……..năm……, tín chủ con cùng gia đình mời dọn đến đây là: (địa chỉ)………….

Tín chủ con thiết lập linh sàng, sắp sửa lễ vật, bày trên bàn thờ, trước linh tọa kính trình các cụ nội ngoài Gia tiên Tiền tổ. Nhờ hồng phúc Tổ tiên, ông bà cha mẹ, chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới, thiết lập hương án thờ, kê giường nhóm lửa kính lễ khánh hạ. Nay chúng con làm lễ tân gia, cúi xin các cụ, ông bà cùng chư vị hương linh nội ngoại xót thương con cháu, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì cho chúng con, lộc tài vượng tiên gian đạo hưng long cháu con chữ bình an mạnh khỏe.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật (3 lần)

Hy vọng rằng với những bài văn cúng gia tiên sẽ giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo để chuẩn bị cho mâm cúng gia tiên thêm phần đầy đủ và đừng quên để lại bình luận bên dưới để đóng góp ý kiến cho bài viết nhé.

Viết bình luận